Transparent och kvalitativ kapitalförvaltning med samma agenda som våra kunder

Bakgrund

Fair Investments grundades år 2010 av Johan Bynélius och Joakim Urheim. Bolaget fick tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kapitalförvaltning sommaren 2012. Detta var ingen hastigt påkommen idé. Beslutet hade mognat fram efter flera års verksamhet i finansbranschen och en frustration, som bara växte sig starkare allteftersom åren gick.

”Vi hade båda haft turen att arbeta i välrenommerade investmentbanker, kapitalförvaltningsbolag och fondbolag. Men vi hade ändå blivit alltmer desillusionerade när vi såg hur alla i branschen skodde sig på kundernas bekostnad. Utan att ta några egna risker.

Det som till sist fick bägaren att rinna över var en vanlig simpel fråga över en kopp kaffe: Kunde någon av oss namnge en enda kapitalförvaltare som vi kunde tänka oss att bli kunder hos? Nej, det kunde vi inte. Då bestämde vi oss för att göra något åt saken.”

Kundnära bolag

Från början var det bara vi två som ägde bolaget. Men intresset visade sig större än vi kunde ana. Många investerare hörde av sig och ville bli delägare i Fair samtidigt som de försäkrade sig om att vi tog väl hand om deras pengar. Det födde idén om ett fördjupat partnerskap med våra investerare; vi skulle göra Fair till ett riktigt kundnära bolag.

Sedan dröjde det inte länge förrän ägarkretsen vidgades. Först till en handfull, sedan ett par dussin, nu runt femtio delägare.

Vi bedömer fördelarna med ett utvidgat delägarskap som så stora att vi gärna går vidare på den inslagna vägen. Men självklart måste nytillkommande delägare passera genom samma nålsöga som de befintliga.

Vårt fokus är att tjäna pengar på mervärde

I Spets- och Guruförvaltningen tar vi bara betalt för den värdeökning som vi skapar, och tillämpar evigt high water mark, det innebär att vi hela tiden måste få dina pengar att öka i värde för att kunna tjäna pengar. Det är unikt i branschen och vår garanti på att vi har samma agenda som dig!

I Benchmarkförvaltningen med kapitalskydd måste vi leverera ett mervärde genom att skapa 10% bättre avkastningsvillkor än de produkter vi jämför oss mot, annars tjänar vi inte en krona. Utöver det har vi automatiska vinstsäkringsnivåer som du kan välja redan vid starten av förvaltningen.