företag

Förvaltning företag

Vi erbjuder skräddarsydd kapitalförvaltning för företagskunder som strävar efter att optimera sin avkastning och nå nya finansiella höjder.

*” anger obligatoriska fält

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, oftast under samma dag.

Skräddarsydd rådgivning för företagare

Genom att investera ditt företagskapital skapar du möjligheter för expansion, förvärv av tillgångar, teknologisk utveckling eller andra initiativ som gynnar företagets tillväxt och konkurrenskraft. Vi erbjuder omfattande rådgivning och stöd inom alla aspekter av ert företags ekonomi, även de mest komplexa och utmanande. Vi förstår att affärslandskapet kan vara krävande oavsett er affärsidé och de utmaningar ni står inför – och vi står vid er sida för att stötta och vägleda er genom alla olika stadier. 

Kontakta oss

jobb
  • Transparent avgiftsstruktur

Vi värdesätter ärlighet och transparens. Vår avgiftsstruktur är utformad för att vara rättvis och tydlig. Du betalar endast för våra tjänster baserat på den faktiska avkastningen vi genererar för dig.

  • Framtidsinriktade investeringar

Vi fokuserar på att identifiera långsiktiga investeringsmöjligheter som har potential att skapa en stadig och pålitlig tillväxt över tid. Genom att investera med framtiden i åtanke hjälper vi dig att bygga en stark ekonomisk grund för ditt företag.

Vi erbjuder LÖSNINGAR FÖR

Tjänstepension

Våra erfarna pensionsrådgivare finns här för att ge er professionell vägledning och svara på alla era frågor kring företagspension. Vi hjälper er att fatta välgrundade beslut för er och era anställdas framtid.

Individuell anpassning

Oavsett om ni är ett mindre företag eller en större organisation, skapar vi en pensionslösning som är skräddarsydd för att passa era unika behov. Vi tar hänsyn till er bransch, er personalstruktur och era ekonomiska mål.

Fördelaktiga skatteförmåner

Våra pensionslösningar erbjuder förmånliga skattemässiga aspekter som kan gynna både företaget och de anställda. Vi hjälper er att dra nytta av dessa fördelar på bästa sätt.

Anställdas välbefinnande

En välfungerande pensionsplan visar att ni bryr er om era anställdas långsiktiga välbefinnande. Det kan stärka medarbetarnas engagemang och lojalitet gentemot företaget.

Flexibilitet och uppföljning

Våra pensionslösningar är utformade för att vara flexibla och kunna anpassas över tiden. Vi följer upp och övervakar löpande för att se till att er pensionsplan fortfarande är i linje med era mål och behov.

Bli en omsorgsfull arbetsgivare

Genom att erbjuda en förmånlig tjänstepension visar ni att ni bryr er om och tar ansvar för era anställdas välbefinnande och framtida ekonomiska trygghet. Det kan bidra till att skapa en mer positiv arbetsmiljö och öka medarbetarnas lojalitet och engagemang gentemot företaget. 

Kontakta oss

pension1 (2)
Vi erbjuder LÖSNINGAR FÖR

Kapitalförsäkringar

Att investera i en kapitalförsäkring kan vara en strategiskt klok beslut för ett företag av många anledningar. 
En kapitalförsäkring ger ditt företag möjlighet att optimera sin ekonomiska strategi, skapa tillväxt och samtidigt dra nytta av skattemässiga och förmånliga aspekter. Det är en investering i företagets långsiktiga framgång och stabilitet.
 
  • Våra finansiella rådgivare är licensierade av Insurec. 

Skattemässiga fördelar

Kapitalförsäkringar erbjuder företag en attraktiv skatteeffektivitet. Avkastningen på investeringen kan växa skattefritt under hela tiden försäkringen är aktiv. Dessutom kan det finnas möjlighet att utnyttja skattemässiga fördelar vid uttag, vilket kan hjälpa företaget att optimera sin skatteplanering.

Finansiell flexibilitet

Kapitalförsäkringar erbjuder en hög grad av flexibilitet när det gäller uttag och lån. Företaget kan dra nytta av investeringarna när det behövs, utan att behöva genomgå komplicerade låneansökningsprocesser.

Anställdas förmåner

Att erbjuda en kapitalförsäkring som en del av anställningspaketet kan öka företagets attraktivitet som arbetsgivare. Det kan hjälpa till att locka och behålla högkvalificerad personal och ge anställda extra incitament att stanna länge.

Långsiktig tillväxt

Kapitalförsäkringar är utformade för långsiktig tillväxt. De ger företaget möjlighet att investera och låta kapitalet växa över tid, vilket kan leda till starkare ekonomisk stabilitet och resurser för framtida projekt eller utmaningar.

Företagsstruktur och efterlevnad

Kapitalförsäkringar kan vara särskilt fördelaktiga för företag som vill hantera övergångar i ägande eller efterlevnadssituationer. De kan hjälpa till att säkerställa smidiga övergångar och kontinuitet i företagets verksamhet.

Riskhantering

Genom att inkludera kapitalförsäkringar som en del av företagets övergripande finansiella strategi kan man effektivt hantera risker och osäkerheter som kan påverka företagets framtid. Det ger en extra skyddsåtgärd mot svängningar på finansmarknaden.

Skapa tillväxt utanför verksamheten

På Fair har vi investerat vårt eget överskottskapital i vår förvaltningslösning Spets. Anledningen är enkel: genom att skapa tillväxt utanför vår verksamhet skapar vi en buffert att använda för expansion, utvecklingsmöjligheter och för oväntade händelser. Alternativet – att ha vårt överskottskapital på banken – skulle istället innebära att vårt kapital minskar i köpkraft i takt med inflationen. 

pension1 (3)

Varje procent spelar roll

Ju tidigare du börjar investera ditt företags kapital, desto större hjälp får du av ränta på ränta effekten – att din avkastning ackumuleras och växer exponentiellt över tid. Att börja investera tidigt är med andra ord väldigt viktigt. Lika viktigt är det att välja rätt investering. Väljer du ett sämre investeringsalternativ, går du miste om en enorm värdeutveckling av ditt kapital. Vår förvaltning har genererat en genomsnittlig avkastning på strax över 20% innan vinstdelning sedan starten 2011. Vi har en lång historia av att slå flertalet index. 

Använd modulen för att beräkna hur mycket du kan tjäna på att välja vår förvaltning. Vi har jämfört vår förvaltning med två av de vanligaste sparfonderna, en placering i index och en placering på ett sparräntekonto. Nedan ser du hur mycket du går miste om när du väljer ett annat alternativ före vår förvaltning.

Din alternativkostnad blir:
- Mkr Om du placerar pengarna i index
- Mkr Om du har pengarna på banken
Startkapital SEK
Mkr Investerat belopp Avkastning från spets
år
Sparhorisont
20 år

pension1 (1)
Berg illustration
Kontakta oss

Är du redo att ta ditt företagande till nästa nivå?

I en världsekonomi som ständigt förändras är det viktigt för företag att vara proaktiva och strategiska när det gäller hanteringen av företagets kapital. Att investera på ett klokt sätt är en nyckelkomponent för att säkerställa att företaget kan möta framtida behov och utmaningar på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag. 

Kontakta oss via formulär

*” anger obligatoriska fält

Jag är...

Andra förvaltningsområden