superhero (2)

Pension

Att spara till pensionen ger dig möjlighet att ha kontroll över ditt framtida liv och din ekonomiska trygghet när du inte längre arbetar. 

*” anger obligatoriska fält

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, oftast under samma dag.

Hur vill du spendera din pension?

Pensionen är för många en efterlängtad tid. Att börja pensionsspara innebär att du lägger undan pengar för ditt framtida jag. Det är en gåva som du ger till dig själv, och en investering som skapar en solid grund för en bekymmersfri och njutbar pensionstid. När du pensionssparar sår du frön för en livsstil som du arbetat hårt för att förtjäna. Pensionssparande är inte bara ekonomiskt förnuftigt, det är en kärleksfull handling gentemot dig själv och dina framtida mål. 

Kontakta oss

pension (2)

Ditt val av investering påverkar dina möjligheter som pensionär

Vi förstår att pensionssparande är mer än bara siffror på ett konto. Det handlar om att säkerställa att du kan leva dina pensionsår till fullo utan att behöva kompromissa med dina drömmar. Med Fair Investments vid din sida blir denna resa ännu mer meningsfull. Vi arbetar hårt för att optimera din kapitaltillväxt och göra din pensionssparande resa så smidig och givande som möjligt.

Varje procent spelar roll

Ju tidigare du börjar pensionsspara, desto större hjälp får du av ränta på ränta effekten – att din avkastning ackumuleras och växer exponentiellt över tid. Att börja pensionsspara tidigt är med andra ord väldigt viktigt. Lika viktigt är det att välja rätt investering. Väljer du ett sämre investeringsalternativ, går du miste om en enorm värdeutveckling av ditt kapital. Vår förvaltning har genererat en genomsnittlig avkastning på strax under 20% sedan starten 2011. Vi har en lång historia av att slå flertalet index. 

Använd modulen för att beräkna hur mycket du kan tjäna på att välja vår förvaltning. Vi har jämfört vår förvaltning med två av de vanligaste sparfonderna, en placering i index och en placering på ett sparräntekonto. Nedan ser du hur mycket du går miste om när du väljer ett annat alternativ före vår förvaltning.

Din alternativkostnad blir:
- Mkr Om du placerar pengarna i index
- Mkr Om du har pengarna på banken
Startkapital SEK
Mkr Investerat belopp Avkastning från spets
år
Sparhorisont
20 år

första bild

Hur mycket ska du pensionsspara?

Det finns inget "rätt" svar på hur mycket du bör spara för din pension, eftersom det beror på många faktorer, såsom din ålder, din nuvarande inkomst, dina framtida inkomstbehov och ditt sparande så långt. En allmän riktlinje är att spara minst 10-15% av din årliga inkomst för din pension. Om du börjar spara i ung ålder kan du behöva spara mindre varje år, eftersom pengarna får tid att växa tack vare ränta-på-ränta-effekten.

Kontakta oss

Vilka sparformer finns det?

Det finns flera alternativ att välja mellan när det gäller var du kan pensionspara. Nedan följer en kort översikt över några av de vanligaste typerna: 

  • Allmän pension: Allmän pension är en pension som betalas ut av staten till personer som har uppnått pensionsåldern. I Sverige administreras allmän pension av Pensionsmyndigheten.
  • Tjänstepension: Tjänstepension är en pension som betalas ut av arbetsgivaren och finansieras antingen helt eller delvis av arbetsgivaren. Tjänstepension kan vara antingen en definierad förmån (DB) eller en avgiftsbestämd förmån (DC).
  • Privat pensionssparande: Privat pensionssparande kan innefatta pensionsförsäkringar, pensionsfonder eller individuellt pensionssparande (IPS). Dessa alternativ ger dig möjlighet att spara pengar till din pension på egen hand.
  • Företagar- eller egenföretagarpension: Om du driver ett företag eller är egenföretagare kan du välja att pensionspara genom att öppna en företagar- eller egenföretagarpension.
  • Premiepension: Premiepension är en del av den allmänna pensionen och ger dig möjlighet att välja mellan olika fonder som investerar dina pensionspengar.
freedom (7)

Vilken pension ska du ta ut först?

När det gäller att ta ut pension är det vanligtvis mest fördelaktigt att ta ut den pensionen som ger högst inkomst. Om du har flera pensionskällor att välja mellan, kan du behöva överväga flera faktorer för att bestämma vilken pension som ska tas ut först:

  • Din nuvarande inkomstnivå: Om du redan har en hög inkomst kan det vara fördelaktigt att vänta med att ta ut en högre pension.

  • Din framtida inkomstbehov: Om du tror att dina inkomster kommer att minska i framtiden kan det vara fördelaktigt att ta ut en högre pension tidigare.

  • Skatt: Skattekonsekvenserna kan variera beroende på vilken typ av pension du tar ut och när du tar ut den.

  • Andra faktorer: Det kan finnas andra faktorer som påverkar ditt beslut, till exempel familjesituationen eller hälsotillståndet.

fira

Det är viktigt att notera att valet av vilken pension du ska ta ut först kan vara en komplex fråga och det kan vara klokt att rådfråga en finansiell rådgivare för att få mer detaljerad rådgivning baserat på din specifika situation och behov.

freedom (11)

Är pension skattepliktigt?

Pension är i regel skattepliktig i de flesta länder, inklusive Sverige. Hur mycket skatt som ska betalas på pensionsinkomster beror på flera faktorer, såsom vilken typ av pension det gäller, hur mycket som betalas ut varje år och din totala inkomst. Allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande beskattas vanligtvis som inkomst av kapital, medan andra pensioner kan beskattas som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna kan variera beroende på vilken typ av pension du har och hur mycket du tar ut varje år. Det är viktigt att notera att skattesatserna kan förändras över tid och att det är viktigt att överväga skattekonsekvenserna när man planerar sin pension. Det kan vara klokt att rådfråga en skatteexpert eller en finansiell rådgivare för att få mer information om hur din pension påverkar din skattesituation.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de olika typerna av pensioner som finns?

I Sverige finns det olika bidrag och förmåner som kan vara tillgängliga för pensionärer. Här är några vanliga bidrag och förmåner att överväga när det gäller pensionen i Sverige:

Garantipension: Garantipension är en förmån som ger ett minimibelopp till personer med låg pension. Om din totala pension är lägre än garantipensionsnivån kan du ansöka om garantipension för att höja din totala inkomst. Garantipensionen beräknas baserat på ditt bosättningsår och inkomst.

Bostadstillägg: Om du är pensionär och har låg inkomst kan du vara berättigad till bostadstillägg. Bostadstillägget är en förmån som hjälper till att täcka boendekostnader för personer med låg pension och höga boendekostnader. Bostadstilläggets storlek beror på din inkomst och boendekostnader.

Äldreförsörjningsstöd: Äldreförsörjningsstöd är en förmån som kan beviljas till personer över 65 år som har mycket låg pension eller ingen pension alls. Det är en ekonomiskt behovsprövad förmån som kan hjälpa till att täcka levnadskostnader.

Förmåner för sjukdom och funktionsnedsättning: Om du har sjukdom eller funktionsnedsättning kan det finnas olika förmåner tillgängliga, såsom sjuk- eller aktivitetsersättning, som kan ges utöver eller istället för pension. Dessa förmåner kan vara behovsprövade och beror på din individuella situation.

Det är viktigt att komma ihåg att kriterierna och reglerna för bidrag och förmåner kan variera, och det är bäst att kontakta Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att få specifik information om vilka bidrag och förmåner som kan vara tillgängliga för din specifika situation.

Hur avgör man om man är berättigad för arbetslöshetsunderstöd?

Att räkna ut din framtida pension gör du enklast på minpension.se Behöver du sedan hjälp att planera din pension rekommenderar vi att du tar kontakt med en ekonomisk rådgivare.

Vilka pensioner finns det?

Din framtida inkomst som pensionär kan komma från olika källor. Pensionsmyndigheten är ansvarig för den allmänna pensionen, medan de flesta även får en tjänstepension från sin arbetsgivare. Dessutom är det möjligt att ha ett eget pensionskapital som sparats ihop över tid. Den allmänna pensionen betalas ut livet ut. Värt att notera är att tjänstepensionen och det egna pensionskapitalet kan betalas ut under en begränsad tidsperiod.

Hur mycket ska jag pensionspara?

Hur mycket du ska pensionsspara beror på hur din ekonomi ser ut i sin helhet. Med din rådgivare kan ni tillsammans göra en pensionsutredning.

Är pension skattepliktigt?

Ja, pension är skattepliktig i Sverige. Det innebär att pensionen du erhåller, oavsett om det är den allmänna pensionen, tjänstepensioner eller privata pensionsplaner, betraktas som en inkomst och kan vara föremål för beskattning. Skatten på pension beror på din totala skattepliktiga inkomst och beräknas enligt de skattesatser och regler som gäller för inkomstbeskattning i Sverige. Skattesatsen är progressiv, vilket innebär att skattesatsen ökar i takt med din skattepliktiga inkomst.

I Sverige beräknas skatten på pension genom att kombinera olika delar av pensionen och andra inkomster för att fastställa den totala skattepliktiga inkomsten. Skatten beror på skatteklass, inkomstnivå och eventuella avdrag. Här är en översikt över några viktiga faktorer att tänka på när det gäller beskattning av pension i Sverige:

Grundavdrag: Alla har rätt till ett grundavdrag, vilket är en summa som inte beskattas. För pensionärer finns ett särskilt höjt grundavdrag som kan vara tillämpligt, vilket innebär att en del av pensionen kan vara skattefri.

Kommunalskatt: Skatten på pension beror på vilken kommun du är bosatt i, eftersom kommunerna har möjlighet att sätta sin egen kommunalskattesats. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner i Sverige.

Statlig skatt: Utöver kommunalskatten betalar du också statlig skatt på din pension. Statlig skattesats är progressiv och ökar i takt med din skattepliktiga inkomst. Det finns olika skikt och skattesatser beroende på din inkomstnivå.


Det är viktigt att notera att skatteregler kan ändras över tid och det är bäst att kontrollera de senaste uppdateringarna från Skatteverket eller rådfråga en skatteexpert för att få exakta och uppdaterade uppgifter om skatten på din pension i Sverige.

Är pension inkomst?

Ja, pension betraktas som inkomst i Sverige. Det innebär att pensionen du erhåller, oavsett om det är den allmänna pensionen, tjänstepensioner eller privata pensionsplaner, räknas som en inkomst och kan vara föremål för beskattning.

När du deklarerar din inkomst i Sverige, inkluderar du din pensionsinkomst tillsammans med andra inkomstkällor som arbetsinkomster eller kapitalinkomster. Skatten på pension beror på din totala skattepliktiga inkomst och kan variera beroende på olika faktorer, såsom skatteklass, grundavdrag och skattesatser.

Det är viktigt att notera att skatteregler kan ändras över tid, så det är alltid bäst att konsultera Skatteverket eller rådfråga en skattekonsult för att få de senaste och mest exakta uppgifterna om beskattning av pension i Sverige och vilka skatteregler som gäller för din specifika situation.

Hur får jag bästa möjliga avkastning när jag pensionsparar?

Genom att fråga din försäkringsrådgivare så kan dem hjälpa dig i fråga. Kopplat till din pensions finns ett flertal moment som bör ses över.

Hur förvaltas den allmänna pensionen?

Den allmänna pensionen i Sverige förvaltas av Försäkringskassan genom ett system som kallas "inkomstpensionssystemet". I korthet fungerar det så att varje person som arbetar betalar in en del av sin lön till pensionssystemet. De som arbetar och betalar in mest till pensionssystemet får också högre pension när de väl går i pension. Pengarna som betalas in förvaltas sedan av statliga myndigheter och fonder.

Pensionspengarna placeras i fyra olika fonder: Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Dessa fonder är statliga och har till uppgift att förvalta pensionsspararnas pengar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, samtidigt som de ska maximera avkastningen för att säkra en god pension till alla som betalar in till systemet.

Fondernas placeringar görs på en global marknad och kan innefatta aktier, obligationer, fastigheter och andra finansiella instrument. Fonderna har också en ansvarsfullhets- och hållbarhetspolicy för att säkerställa att de investerar i företag som uppfyller etiska och hållbarhetsmässiga krav.

Det är viktigt att notera att den allmänna pensionen endast är en del av den totala pensionen som man kan få som pensionär i Sverige. För att få en så bra pension som möjligt, är det viktigt att även spara och investera på egen hand, utöver den allmänna pensionen.

pension1 (2)
Berg illustration
Kontakta oss

Pensionsspara hos Fair

Med en bevisad historia av hög avkastning och vår prestationsbaserade avgiftsmodell kan du känna dig trygg i att vi sätter din ekonomiska framgång i centrum. Vi förstår värdet av din pension och arbetar för att se till att varje krona du sparar översätts till ännu större resurser för att garantera din framtida ekonomiska trygghet. Kontakta oss genom att ringa vår växel, maila oss eller genom att skriva direkt i formuläret. 

Kontakta oss via formulär

*” anger obligatoriska fält

Jag är...

Andra förvaltningsområden