Med ett tydligt fokus på att investera långsiktigt i globala kvalitetsbolag har Fair Investments överavkastat globala världsindex under lång tid. Genom att bara ta ut avgifter när fonden presterar säkerställs att andelsägarnas intressen sätts i första rummet. Nu har fonden Fair Investments Spets A tilldelats högsta betyg, fem stjärnor, av fondutvärderaren Morningstar.

Copy of A7407199 (1) (1)

Femstjärnig fond hittar globala vinnare

Med ett tydligt fokus på att investera långsiktigt i globala kvalitetsbolag har Fair Investments överavkastat globala världsindex under lång tid. Genom att bara ta ut avgifter när fonden presterar säkerställs att andelsägarnas intressen sätts i första rummet. Nu har fonden Fair Investments Spets A tilldelats högsta betyg, fem stjärnor, av fondutvärderaren Morningstar.

  • Vi har en väldigt tydlig strategi när vi letar långsiktiga vinnare på världens börser. Fokus ligger på att identifiera kvalitetsbolag som över tid kan försvara en stark underliggande tillväxt. Strategin har konsekvent avkastat bättre än globala index, vilket nu uppmärksammats av Morningstars kvantitativa betygsmodell, säger Oskar Robertsson som är kommersiell koordinator på Fair Investments.

Investera i Fair Investments Spets A fond här

Marknaden en bolagstävling - på lång sikt

Enligt Oskar är den oro som från tid till annan uppstår på börsen enbart att se som möjligheter så länge man gjort läxan när det gäller att välja bolag.

  • Den oro som vi sett på börsen under senare tid där inflation, högre räntor och geopolitiska spänningar medfört en ökad riskpremie har skapat intressanta värderingar i de kvalitetsbolag som vi investerat i. Vi tenderar att titta på bolagsspecifika faktorer snarare än makrofaktorer. Så länge bolaget levererar så kommer kortsiktiga nedgångar på börsen bjuda på intressanta möjligheter för oss och våra andelsägare, men det gäller att orka vara långsiktig.

Oskars resonemang bottnar i att den så kallade multipeln (hur många gånger det underliggande värdet) som ett bolags aktie handlas till, tenderar att ha en stor påverkan på aktiekursen kortsiktigt, men att den över längre tid får mindre påverkan.

  • På kort sikt är marknaden en popularitetstävling där multipeln kan ses som den tydligaste referenspunkten. På lång sikt är det en bolagstävling. Det är mycket lättare att förutse bolagens utveckling än multipelns och det är här vår förvaltningsfilosofi kommer in i bilden, förklarar Oskar.

Konsten att hitta förutsägbara kassaflöden 

Förvaltningsfilosofin som ligger till grund för de investeringar som Fair Investments gör benämns Camp-B och syftar till att hitta bolag med förutsägbara kassaflöden.

  • Filosofin bygger på att investera i bolag med starka balansräkningar så att vi står väl rustade när det skakar på marknaden. Vi tittar på faktorer som konkurrensfördelar, affärsmodell, ledning, kapitalallokeringsförmåga, pricing power, lönsamhet, efterfrågan och potential. Vi använder kvantitativa modeller för att identifiera dessa bolag och går sedan djupare för att se vilka som möter våra kriterier, säger Jan Haversten som är licensierad investeringsrådgivare på Fair Investments.

Läs mer om Fair Investments filosofi här

Fair Investments Spets A - mer tid till det du älskar

I Spets A som Fair Investments förvaltar finns ett 30-tal innehav. Merparten av innehaven agerar globalt. 

- Vi investerar globalt och låter förvaltningsmodellen styra den geografiska exponeringen. Samtliga bolag måste möta modellens krav på kvalitet, säger Jan Haversten. 

En unik aspekt med Fair Investments förvaltning och Spets A är att bolaget bara tar ut avgift så länge förvaltningen presterar.

- Till skillnad från den vanliga avgiftsmodellen för fonder, där avgift tas ut oavsett om den avkastar eller inte, får vi bara betalt när vi skapar avkastning för våra andelsägare. Det innebär att långsiktiga kunder haft en gratis förvaltning från 15:e november 2021 tills alldeles nyligen då vi överträffade High-Water Mark. Vi har alltså ett gemensamt incitament med våra kunder att skapa bästa tänkbara förvaltningsresultat, samt att vi delar risken med våra andelsägare. Vi tycker att det är ett mer "fair" sätt att förvalta andras pengar på.

Läs mer om Fair Investments avgiftsmodell här

Topprankad av Morningstar

Den starka historiska avkastningen i kombination med den för andelsägarna fördelaktiga avgiftsstrukturen har medfört en femstjärnig rating av fonden från Morningstar, vilket är det högsta betyg som delas ut.

  • Vi ser det som ett kvitto på att vi gör rätt saker och att den historiska avkastningen har en förmåga att upprepas över tid. Det faktum att vi sätter spararnas intressen först reflekteras också i toppbetyget, vilket vi är särskilt stolta över, avslutar Jan.

Investera i Fair Investments Spets A fond här

Investeringar innebär en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Relaterade nyheter

Berg illustration
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter

Eget eu in nisl in odio. Tincidunt odio penatibus id interdum. Nisl malesuada commodo erat sit congue ornare et nulla mi. Tellus ultrices lacus, senectus lectus. Mi leo fringilla ac cras praesent amet, venenatis suspendisse.