Förslag första bild Fair (23)

Våra förvaltare

Bekanta dig med våra förvaltare och deras bakgrund

Berg illustration
VI BRINNER FÖR DET VI GÖR

Vi är bolagsnördar

Vårt investeringsperspektiv är rotat i äkta substans och faktiskt värde, snarare än i flyktiga spekulationer. Vi ser oss själva som bolagsnördar, och vår passion ligger i att nörda ner oss i de djupaste detaljerna hos de företag vi överväger att investera i. Vi har medvetet valt att stå i kontrast till den typiska Wall Street-mentaliteten av kortsiktiga fantasier om snabba vinster.

För oss är varje bolag som en gåta som måste lösas: Vad är deras affärsmodell, vad driver deras långsiktiga tillväxt, och hur hållbara är deras konkurrensfördelar? Genom att noga granska företagets kassaflöden, balansräkning och strategi försäkrar vi oss om att vi förstår kärnan i deras verksamhet innan vi överväger att placera våra egna och våra kunders pengar i det. Våra beslut grundas i gedigna analyser, och våra investeringar är en förlängning av vår övertygelse om företagets potential. 

Förslag första bild Fair (10)

Snabba vinster kan vara lockande, men vi är mer intresserade av att bygga värde på lång sikt. Vi ser bortom dagens trender och arbetar för att skapa en portfölj som står stark genom tidens prövningar. Vi finns för de som letar efter ett team som kan navigera genom bolagens komplexitet med ögonen på långsiktiga framgångar, snarare än kortsiktiga vindar.

Johan Bynélius

Johan har gedigen erfarenhet av att arbeta i finansbranschen. Han arbetade under flera års tid som affärsområdesansvarig på Erik Penser Bank och Öhman/Pareto Securities, två välkända investmentbanker med en ledande ställning på Nordiska aktiemarknader. Han blev sedan affärsområdesansvarig på EFG International, en global private banking grupp. Han var där verksam i både Sverige och Internationellt. Innan han började i finansbranschen, var han en av de högsta cheferna på två svenska managementkonsultbolag.

Johan har totalt arton år lång erfarenhet av att hantera portföljer åt både privatpersoner och stora investeringsinstitut. En lång karriär av berikande yrkesroller födde en dröm om att starta en egen verksamhet med en unik affärsidé. Drömmen blev sann år 2010, då han startade Fair Investments. Idag är Johan ansvarig för utformningen av investeringspolicys, bolagsanalys och portföljhanteringen på Fair.

johan
fredrik ny

Fredrik Bynélius

Fredrik har över 16 års erfarenhet inom finansiell ekonomi med imponerande prestationer. Hans resa började med en passion för derivatinstrument, och han blev snabbt expert på att hantera dessa komplexa verktyg.

Från sin start som derivathanterare inom banken, omsatte Fredrik teori till praktik med skarpsinne. Som riskanalytiker på tredje AP-fonden visade han förmåga att förstå marknadsrisk och göra noggranna analyser i en volatil ekonomi.

En framstående egenskap hos Fredrik är hans breda finansiella kompetens i analys och modellering. Han avslöjar mönster, bedömer deras påverkan på investeringar, och använder sin kvantitativa kompetens för noggranna förutsägelser, vilket minimerar risk och optimerar beslut.

Legalt & finansiellt

Din trygghet är vårt ansvar

Fair Investments AB står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att Fair Investments ska offentliggöra information om bland annat de tillstånd som innehas, dina rättigheter och ditt skydd som kund samt information om hur vi hanterar kundklagomål.

happy5

Vill du kontakta oss på Fair Investments eller bli en del av vårt team?