Vanliga frågor

Vad skiljer Fair Investments mot övriga rådgivare?

Sättet som Fair Investments tar betalt på skiljer sig från andra i branschen.

Vilka krav och villkor måste man uppfylla för att få ekonomiskt bistånd vid arv?

Försörjningsstödet är avsett för dem som saknar egna tillgångar och pengar, och pengar som erhålls genom arv räknas inte som undantagna från bedömningen. Det innebär att om man erhåller tillgångar genom arv kan man också förlora det ekonomiska biståndet som man tidigare fått under den period då man saknade tillgångar.

Finns det några begränsningar för att få ta emot arv?

I Sverige regleras arvsfrågor huvudsakligen av Ärvdabalken, som är en del av den svenska lagstiftningen. Ärvdabalken innehåller bestämmelser om bland annat arvsrätt, testamenten, bouppteckning och fördelning av arv. Det är viktigt att följa dessa lagar för att fastställa och hantera arvsärenden på ett korrekt och rättvist sätt.

Vilka är de bästa sätten att investera ärvda pengar?

När du investerar ärvda pengar är det viktigt att skapa en diversifierad portfölj som passar dina långsiktiga mål och risktolerans. Att sprida investeringarna över olika tillgångsslag och sektorer kan hjälpa till att minska riskerna och maximera avkastningspotentialen. Det kan också vara fördelaktigt att söka råd från en finansiell rådgivare för att få skräddarsydda rekommendationer baserat på din situation och målsättningar.

Vad gör Fair Investments när det gäller rådgivning?

Fair Investments är ett värdepappersbolag som ger råd inom finansinspektionen och Swedsecs ramar.

Hur mycket kan jag ärva?

Arvsförordning är en legal mekanism som ger en person rätt att bestämma fördelningen av sin egendom efter sin död. Genom att upprätta en arvsförordning kan man avvika från den lagstadgade arvsordningen och istället fördela sin egendom enligt sina egna önskemål genom att specificera vilka personer eller organisationer som ska ärva och i vilken omfattning. Det ger en möjlighet att skapa en individuell och skräddarsydd arvssituation som kan anpassas till ens personliga behov och önskemål.

Vilka är de risker som jag bör vara medveten om när jag investerar ärvda pengar?

När man ärver pengar kan det lätt uppstå psykologisk påverkan som kan leda till att man avstår från att investera helt, drivet av rädslan att förlora sitt kapital. Det är viktigt att komma ihåg att genom att inte investera kan man faktiskt förlora kapital i termer av köpkraft, då inflationen med tiden minskar värdet av pengarna.

Vilka metoder finns för att undvika arvsskatt?

I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten.

ISK-konto

Hur beskattas mitt ISK-konto?

Genom att investera genom ett investeringssparkonto (ISK) slipper du betala skatt för de eventuella vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar med kvartalsvis avstämning. Denna skatt måste betalas oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto.

Här hjälper vi dig att räkna ut din ungefärliga skatt.

Läs mer på Skatteverkets webbsida

Räkna ut ungefärlig skatt på ditt ISK

Värdet på kontot är

kr

blir skatten ungefär kr

Obs. Kalkylatorn ger endast en ungefärlig uppskattning om hur mycket du kommer att få betala i skatt. Det genomsnittliga kontovärdet bestäms genom att summera värdet på kontot i början av respektive kvartal, samt addera summan av insättningar under året, och dividera summan med fyra.

Berg illustration
Kontakta oss

Är du intresserad?

Eget eu in nisl in odio. Tincidunt odio penatibus id interdum. Nisl malesuada commodo erat sit congue ornare et nulla mi. Tellus ultrices lacus, senectus lectus. Mi leo fringilla ac cras praesent amet, venenatis suspendisse. Diam elit feugiat est dictum consequat.

Kontakta oss via formulär

*” anger obligatoriska fält

Jag är...