Förslag första bild Fair (21)

Vår framgångsrika investerings­filosofi

Vår investeringsfilosofi fungerar som en kompass som hjälper oss att navigera genom marknadens skattkarta. Vi investerar i bolag med starka affärsmodeller, stabila kassaflöden och bestående konkurrensfördelar.

*” anger obligatoriska fält

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, oftast under samma dag.

SÅ SKAPAR VI ÖVERAVKASTNING

Vi investerar i bolag – inte aktiekurser

Vi investerar i bolag som är noga utvalda för att prestera bättre än marknaden även på sikt. Vi är fast beslutna om att bolagsvärde och börskurs är två skilda saker. Börskursen styrs av börsmedlemmarnas förväntningar och avgörs av vad köpare är villiga att betala för aktien vid det givna tillfället. Bolagets realvärde drivs av helt andra faktorer. Marknadens förväntningar kan dessutom variera från dag till dag, vilket gör det svårare att förutspå börsens riktning än bolagets riktning. Vår intjäning beror på det sistnämnda.

company
SÅ KVALITETSSÄKRAR VI VÅR PORTFÖLJ

En kombination av kvantitativ och kvalitativ analys

Vår investeringsfilosofi bygger på att välja ut bolag med förutsägbara kassaflöden. Vi använder kvantitativa modeller för att identifiera dessa bolag och går sedan djupare in för att undersöka om bolaget uppfyller våra övriga kriterier. Vi fokuserar på konkurrensfördelar, affärsmodell, ledning, kapitalallokeringsförmåga, pricing power, lönsamhet, efterfrågan och potential. Varje del bryts ner i flera lager av underdelar, vilket ger en mycket mer omfattande och djupgående analys. En fullständig nedbrytning av modellen skulle kräva flera böcker i omfång för att göra modellen rättvisa. Överblicken till höger beskriver vissa viktiga delar men ger inte en fullständig bild av modellen. 

pension1 (1)
ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT

CAMP-B

Vår investeringsfilosofi CAMP-B är en akronym där varje bokstav representerar ett viktigt fundament att beakta vid utvärdering av ett bolags förmåga att skapa bestående tillväxt. Tillsammans utgör dessa fundament grunden för vår investeringsfilosofi.

C – Competetive Advantage

Vi äger bolag med starka konkurrensfördelar

Den viktigaste biten i vårt analysarbete är att identifiera att bolaget har en bestående konkurrensfördel.

Utan konkurrensfördel är bolaget inte förutsägbart. Om bolaget är oförutsägbart går det inte att värdera. Likt Warren Buffet, letar vi efter företag med en vallgrav som omöjliggör konkurrenters möjlighet att ta sig in och ta över marknaden.

Det är särskilt viktigt att säkerställa att bolaget överlever och presterar över tid. Vår investeringsfilosofi bygger på långsiktighet eftersom det är en förutsättning för att få maximal avkastning.

moat

C – Contrarian

Vi vågar tänka själva – även när vi tänker annorlunda

För att göra framgångsrika investeringar är det viktigt att ha ett annat perspektiv än ”flocken”. Om vi ska slå index måste vi gå emot majoritetens uppfattning. Vi måste se något de inte ser.

Vi vill betona att vi inte går emot flocken för sakens skull. Det är snarare en funktion av att vi fokuserar på att tänka själva. De bästa affärerna är de investeringar där flocken kommer till en annan slutsats än vi, eftersom det innebär att bolaget är undervärderat och ger högre avkastning.

contrarian

A – Alignment of Interest

Vi äger bolag som har linjerade intressen med (långsiktiga) aktieägare

Vi gör det vi mäts på. Därför är det viktigt att företagsledningen får sina incitament i linje med hur värdet på våra aktier ökar. Det är inte självklart bland börsnoterade bolag. Många är tjänstemannastyrda.  En del av oss minns skräckexemplet i Skandia.

Vi letar efter bolag där våra medaktieägare är beredda att offra vinsten på kort sikt för att vinna bestående konkurrensfördelar, och som själva satsat största delen av sin egen förmögenhet i bolaget.

Om företagsledningen mest bryr sig om vad som händer på kort sikt och inte satsat sina egna pengar har han inte samma intressen som vi. Företagsledningen kommer påverka vår avkastning. Därför investerar vi i bolag med samma intressen som vi.

alignment

M – Margin of Safety

Vi äger bolag som är vassa på kapitalallokering

Våra bolag skapar kassaflöde. En del av kassaflödet går till att underhålla bolagets bestående konkurrensfördelar. Det som blir kvar kan användas på flera olika sätt. Av den anledningen är det av högsta vikt att vi har en ledning som är kompetent och rationell med detta kassaflöde. Till skillnad från gängse uppfattning så vill vi att de väljer att dela ut kapitalet som sista åtgärd. Vi undviker aktier med utdelning.

Här är anledningen:

Antag att ett bolag har 100 000 kr i eget kapital och får 15% avkastning på det egna kapitalet.

Låt oss anta att bolaget kan återinvestera hela vinsten till samma 15 procentiga avkastning. På 5 år kommer då det egna kapitalet ha dubblats. På 10 år har det fyrdubblats och på 33 år 100-dubblats.

Men om bolaget delade ut utdelningar så har vi en annan historia. Låt oss anta att bolaget delar ut en tredjedel av vinsten varje år. Det skulle då ta 15 år att fyrdubbla sitt egna kapital – inte tio år. På 33 år skulle egna kapitalet vara uppe 23 gånger. Istället för att vara en investering som gått upp 100 gånger.

Skillnad? Gigantisk skillnad!

kapitalallokering

P – Potential

Vi drar nytta av ränta på ränta effekten

Om vi hittar bolag med potential att växa snabbt under lång tid så maximerar vi vår ränta på ränta effekt. Ränta på ränta effekten blir lätt att implementera i vår investeringsfilosofi som bygger på långsiktighet.

För att göra framgångsrika investeringar måste vi först skilja på aktiekursen och bolagets underliggande verksamhet. Bolagets aktiekurs påverkas av börsdeltagarnas psykologiska humör och behöver därför inte ha något direkt samband till bolaget. De flesta är otåliga och vill ha snabba resultat – snabba cash.

Vi stirrar oss inte blint på börsen som är en populäritetstävling där bolagets faktiska värde sällan sammanstämmer med börspriset. Istället letar vi efter konkurrenskraftiga bolag vars underliggande
utveckling är det som blir drivkraften till bolagets aktiekurs.

Vi förstår att en tillväxt på 15% kan fördubbla värdet på 5 år. Medan marknaden ofta fokuserar på kortsiktig aktiekursutveckling, positionerar vi oss för att kapitalisera på dessa långsiktiga möjligheter. Våra fina resultat beror på att vi förstår värdet av att äga värdeskapande bolag, istället för att stirra oss blinda på kortsiktiga trender.

räntapåränta

B – Bargain

Vi vet att det är viktigare att fynda än att skynda

Det är inte när du köper och säljer som du skapar vinsten – det är när du väntar.

Om du kartlägger alla kvalitetsbolag och sätter ett värde på dem, så är nästa steg att sitta och vänta tills de blir köpvärda. Det är värderingen på bolagen som avgör vilken avkastning du får.

Att investera är som att meta. Värdet skapar du genom tålamod. Värdet skapar du i dina förberedelser. Om du slänger in metet och drar upp det direkt, för att du saknar tålamod går det nog
inte så bra. Om du istället väljer ut rätt fiskeställe och rätt lina, så har du större förutsättningar att få fisk än om du inte förbereder dig. Detsamma gäller investeringar. Värdet skapar du i förberedelserna.

Vi tror att en av Warren Buffetts och Charlie Mungers stora fördelar är att de bevakar många olika företag och följer dessa under decennier. De bestämmer sig för vilka bolags affärsmodeller och
konkurrensfördelar de gillar. När priset är för högt sätter de bolaget på sin ”kölista”. När bolagets pris tillfälligt rasar under t.ex en börskrasch så har de kanske följt bolaget under 20 år. I det läget kan de känna sig trygga i att de gör en bra investering när de köper aktier i bolaget.

Fisken som nappar på betet är börskursen som kommer ner till din värdering.

bargain

B – Bear

Vi inser våra egna begränsningar – och använder det till vår fördel

Som de flesta vet kallar marknaden en uppåtgående börs med stigande kurser för ”bull market” och en fallande börs för ”bear market”. När vi analyserar ett företag försöker vi vara djävulens advokat och kreativt försöka se vad som kan gå fel med vår hypotes om det fina bolag som vi tror oss ha hittat. Har vi missat något? Kan bolaget gå i en annan riktning än vi tänker oss? Detta är ofta det sista vi gör i processen.

Bara för att vi vill att något ska vara sant, betyder det inte att det är det. Det är därför viktigt att behålla ett kritiskt förhållningssätt till vår övertygelse. För att göra en hållbar bolagsanalys behöver vi även inkludera motståndarens argument, för att säkerställa att vi inte missar något viktigt. Vi måste hålla ögonen öppna även när vi tror att vi hittat rätt.

Det gör vi bäst genom att försöka slå hål på vår egen sanning. Finns det andra variabler utöver de vi räknat med, som kan påverka ekvationens utfall? Kan det tillkomma problem i framtiden, som vi inte ser idag? Vad är sannolikheten för att dessa problem faktiskt inträffar? Hur tänker de som ”blankar” aktien som vi funderar på att köpa?

Att utforska potentiella hotbilder kan antingen stärka vår övertygelse, eller få oss att ändra vår uppfattning. Det är nyttigt att öva på att tänka rationellt, eftersom det skyddar oss från att fatta känslomässiga beslut. Det är inte lätt eftersom vi är känslomässiga varelser som så gärna vill ha rätt. Men har vi rätt, så blir det lätt…

bear
BYGGER PÅ TANKAR OCH IDEÉR HOS VÄRLDENS FRÄMSTA INVESTERARE

En väl beprövad strategi

Framgångsrika investerare har en förmåga att känna igen mönster. Branscher och företag är olika varandra och miljöerna där de verkar är i ständig förändring. I detta brus finns det signaler som de bästa investerarna känner igen, tack vare sin förmåga att se mönster. De bästa investeringarna har gemensamma egenskaper. Vår investeringsfilosofi är utformad med syftet att identifiera dessa egenskaper. 

buffet&munger
VAD BEHÖVER DU HJÄLP MED?

Förvaltning för alla ändamål

Vi maximerar avkastningen på ditt investerade kapital och bidrar till att du får en rikare tillvaro som privatperson, pensionär eller företagare.

happy5

Vill du kontakta oss på Fair Investments eller bli en del av vårt team?

VILL DU VETA MER?

Läs mer i våra investerarbrev

Våra löpande investerarbrev är en viktig del av vårt engagemang att hålla våra investerare välinformerade och uppdaterade om våra investeringsstrategier och hur vi hanterar risker och möjligheter. Syftet med dessa brev är att erbjuda våra investerare en transparent och öppen kommunikationskanal där vi delar insikter, analyser och tankar om aktuella händelser och hur vi arbetar för att säkerställa en hållbar kapitaltillväxt över tid. Målet med breven är även att utbilda våra investerare om finansiella koncept och marknadsdynamik för att hjälpa våra investerare att behålla en långsiktig syn på sina investeringar. Det hjälper dem att undvika reaktiva beslut baserade på kortsiktiga marknadssvängningar. 

camp-b

Prenumerera på våra investerarbrev