Fair Investments
FAIR INVESTMENTS

Långsiktig kapitalförvaltning för dig med stora drömmar

Berg illustration

VAD BEHÖVER DU HJÄLP MED?

Förvaltning för alla ändamål

Vi maximerar avkastningen på ditt investerade kapital och bidrar till att du får en rikare tillvaro som privatperson, pensionär eller företagare.

Utveckling

Grafen sträcker sig från 2011-03-11 t.o.m 2024-04-30

* Exemplet visar hur Modellportföljen hade presterat sedan starten 2011, om en vinstdelning om 13,8% tagits ut, vilket är den genomsnittliga vinstdelningsnivån hos våra befintliga kunder. Modellportföljen är en fysisk aktieportfölj som ligger på en depå på Schwab och har förvaltats där sedan mars 2011 av Johan Bynélius. Är du intresserad av att veta mer, så är det bara att kontakta en av våra finansiella rådgivare, så kan de hjälpa till med att hitta den lösning och modell som passar just dig bäst och presentera den mer i detalj.

** Modellportföljen är en global portfölj utan restriktioner knutna till en specifik börs/land. MSCI World är ett Index som ska spegla den Globala Aktiemarknaden och är det vanligaste indexet som globala fonder och kapitalförvaltare jämförs mot.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

rådgivare (12)
Berg illustration

UNIK KAPITALFÖRVALTNING

För dig som värdesätter riktiga resultat

Vi är stolta över det faktum att vi skiljer oss från resten av branschen på många sätt. Vi utmärker oss inte bara genom vårt exceptionellt höga trackrecord, utan även genom vårt rättvisa sätt att ta betalt för våra tjänster.

UNIKT Track record

Sedan starten 2011 har vi slagit många index och skapat en genomsnittlig årlig avkastning på strax över 20% för våra kunder. Den höga avkastningen beror på att vi förblir trogna till vår investeringsfilosofi och inte låter oss distraheras av kortvariga marknadssvängningar.

 

UNIK AVGIFTSMODELL

Vi tillämpar en prestationsbaserad avgiftsmodell, vilket innebär att vi bara tar betalt när vi får dina pengar att växa. Vi tillämpar även Evigt High Watermark, vilket innebär att vi tar ut en prestationsbaserad avgift först när dina pengar stigit i värde i relation till det historiskt högsta värdet. Det är en garanti för att vi aldrig tar betalt för samma prestation två gånger. 

UNIK INVESTERINGSFILOSOFI

Filosofin bygger på idéer och strategier som används av världens främsta investerare, med justeringar för att passa vår egen unika approach. Vår filosofi hjälper oss att identifiera bra bolag och behålla vårt fokus när vi navigerar genom tuffa marknader. Strategin har visat sig vara otroligt framgångsrik, inte minst genom våra fina resultat.

Vad kan vi göra för dig?

En investerare som vill maximera sin avkastning behöver tålamod. Du behöver ge dina bolag tid att skapa tillväxt, och låta tiden möjliggöra den kraftfulla ränta-på-ränta-effekten som får din avkastning att växa exponentiellt över tid. Ju mer tid du ger din investering, desto högre belöning får du.

Vad blir din alternativkostnad?

Din alternativkostnad växer också med tiden. Vi har jämfört vår Spetsförvaltning med två av de vanligaste sparformerna: en investering i index och en placering i ett sparräntekonto. Din alternativkostnad är det du går miste om när du väljer någon av dessa sparformer framför vår förvaltning.

Din alternativkostnad blir:
- mkr Index inkl utdelningar (10%)
- mkr Sparräntekonto (2,5%)
Din insats kr
Mkr Investerat belopp Avkastning från spets
år
Sparhorisont
15 år

Modulen räknar med vår genomsnittliga avkastning per år (18%) sedan starten 2011. (Efter avgifter)

Stockholm

VÅR INVESTERINGSFILOSOFI

Ett vinnande koncept

Vi utför gedigna analyser för att säkerställa att vår portfölj innehåller de absolut bästa bolagen. Genom åren har vi utvecklat en framgångsrik metod för att säkerställa att våra portföljbolag uppfyller våra höga krav. Vår investeringsfilosofi, kallad CAMP-B, är en förkortning där bokstäverna representerar viktiga fundament som vi tar hänsyn till när vi utvärderar ett företags förmåga att skapa bestående tillväxt.

Aktuellt

Senaste nytt hos oss

Insikt

Legalt & finansiellt

Din säkerhet är vårt ansvar

Fair Investments AB står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att Fair Investments ska offentliggöra information om bland annat de tillstånd som innehas, dina rättigheter och ditt skydd som kund samt information om hur vi hanterar kundklagomål.

happy5

Vill du kontakta oss på Fair Investments eller bli en del av vårt team?