Vanliga frågor

Vilka råd bör jag ta hänsyn till när jag investerar en stor summa?

När du investerar ett arv är det viktigt att ha en tydlig plan och investeringsstrategi som tar hänsyn till dina långsiktiga mål och risktolerans. Det kan också vara klokt att diversifiera investeringarna för att sprida riskerna och undvika överexponering mot enskilda tillgångar eller sektorer. Dessutom kan det vara värdefullt att söka råd från en finansiell rådgivare för att få professionell vägledning och maximera avkastningspotentialen på ditt arv. När man har arvtagare i nästkommande generation är det viktigt att tänka på att skapa en hållbar och långsiktig investeringsstrategi som kan ge ekonomisk trygghet och tillväxt över tid. Det kan vara fördelaktigt att involvera arvtagarna i diskussioner och utbildning kring ekonomi och investeringar för att förbereda dem på att hantera och förvalta arvet på ett ansvarsfullt sätt.

Är arv enskild egendom?

För att skydda den egendom som dina barn, eller någon annan, ärver efter dig från att ingå i en framtida bodelning, kan du göra arvet till enskild egendom genom att upprätta ett testamente. Genom att inkludera ett särskilt villkor i testamentet kan du specificera att egendomen ska förbli enskild egendom och inte ingå i en gemensam bodelning vid eventuell framtida separation eller skilsmässa.

Hur kan man förhålla sig emot panik när börsen rasar?

Genom att sätta ihop en långsiktig plan tillsammans med din rådgivare så har du en plan att luta dig tillbaks på när oron tar över.

Hur påverkar globala aktörer börspriserna?

Börsen påverkas av olika faktorer, inklusive ekonomiska indikatorer såsom tillväxttakt, arbetslöshet och räntor, företagsvinstutveckling, geopolitiska händelser, investerares sentiment och förväntningar, samt utbud och efterfrågan på olika tillgångar, vilket kan leda till prisförändringar på aktiemarknaden.

Vilka fördelarna finns det med att investera ett arv?

Fördelarna med att investera ett arv kan inkludera att man kan öka det totala värdet av arvet genom att generera avkastning på investeringarna. Genom att investera kan man också skydda kapitalet mot inflation och skapa en potentiell inkomstkälla för framtiden. Det är dock viktigt att göra investeringar med omsorg och ha en välgenomtänkt strategi för att optimera fördelarna och hantera riskerna.

Hur kan man säkerställa att man fattar informerade investeringsbeslut om börsen?

Det är svårt, nästan omöjligt att timea börsen. Prata ihop dig med din rådgivare och hitta en gemensam långsiktig strategi.

Vart är börsen på väg?

Det är svårt att förutspå exakt vart börsen är påväg, då det påverkas av många faktorer som ekonomisk utveckling, geopolitiska händelser och investerares sentiment, vilket gör det viktigt att ha en diversifierad portfölj och en långsiktig investeringsstrategi för att hantera osäkerheten på marknaden.

Hur fungerar dagshandel på börsen?

Börsen kan påverkas av politiska beslut då förändringar i regleringar, politiska stabilitet, skattepolitik och ekonomisk politik kan skapa osäkerhet och påverka investerares förväntningar, vilket i sin tur kan leda till volatilitet och svängningar på aktiemarknaden. Vissa politiska beslut, som positiva ekonomiska reformer eller stimulansåtgärder, kan också ha en positiv inverkan på börsen genom att öka förtroendet och främja ekonomisk tillväxt.

ISK-konto

Hur beskattas mitt ISK-konto?

Genom att investera genom ett investeringssparkonto (ISK) slipper du betala skatt för de eventuella vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar med kvartalsvis avstämning. Denna skatt måste betalas oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto.

Här hjälper vi dig att räkna ut din ungefärliga skatt.

Läs mer på Skatteverkets webbsida

Räkna ut ungefärlig skatt på ditt ISK

Värdet på kontot är

kr

blir skatten ungefär kr

Obs. Kalkylatorn ger endast en ungefärlig uppskattning om hur mycket du kommer att få betala i skatt. Det genomsnittliga kontovärdet bestäms genom att summera värdet på kontot i början av respektive kvartal, samt addera summan av insättningar under året, och dividera summan med fyra.

Berg illustration
Kontakta oss

Är du intresserad?

Eget eu in nisl in odio. Tincidunt odio penatibus id interdum. Nisl malesuada commodo erat sit congue ornare et nulla mi. Tellus ultrices lacus, senectus lectus. Mi leo fringilla ac cras praesent amet, venenatis suspendisse. Diam elit feugiat est dictum consequat.

Kontakta oss via formulär

*” anger obligatoriska fält

Jag är...