Vanliga frågor

Vilka typer av arv gäller?

I Sverige regleras arvsfrågor huvudsakligen av Ärvdabalken, som är en del av den svenska lagstiftningen. Ärvdabalken innehåller bestämmelser om bland annat arvsrätt, testamenten, bouppteckning och fördelning av arv. Det är viktigt att följa dessa lagar för att fastställa och hantera arvsärenden på ett korrekt och rättvist sätt.

Vilka är de mest effektiva sätten att investera ärvda pengar?

När du investerar ärvda pengar är det viktigt att skapa en diversifierad portfölj som passar dina långsiktiga mål och risktolerans. Att sprida investeringarna över olika tillgångsslag och sektorer kan hjälpa till att minska riskerna och maximera avkastningspotentialen. Det kan också vara fördelaktigt att söka råd från en finansiell rådgivare för att få skräddarsydda rekommendationer baserat på din situation och målsättningar.

Hur påverkar marknadsfaktorer mina investeringsbeslut?

När du investerar ett arv är det viktigt att ha en tydlig plan och investeringsstrategi som tar hänsyn till dina långsiktiga mål och risktolerans. Det kan också vara klokt att diversifiera investeringarna för att sprida riskerna och undvika överexponering mot enskilda tillgångar eller sektorer. Dessutom kan det vara värdefullt att söka råd från en finansiell rådgivare för att få professionell vägledning och maximera avkastningspotentialen på ditt arv. När man har arvtagare i nästkommande generation är det viktigt att tänka på att skapa en hållbar och långsiktig investeringsstrategi som kan ge ekonomisk trygghet och tillväxt över tid. Det kan vara fördelaktigt att involvera arvtagarna i diskussioner och utbildning kring ekonomi och investeringar för att förbereda dem på att hantera och förvalta arvet på ett ansvarsfullt sätt.

Hur kan jag förbättra mina odds när jag investerar i aktier?

När man placerar pengar är det viktigt att plancera sin ekonomi satt man ser till att man kan täcka eventuella kapitalbehov och inte tvingas sälja av innehav under dåliga perioder.

Vem får arv?

Arv kan gå till personer eller organisationer som är specificerade i en persons testamente eller följa den lagstadgade arvsordningen om det inte finns något testamente. I Sverige kan arv normalt sett gå till familjemedlemmar såsom barn, make/maka, föräldrar eller syskon, men det kan också gå till andra släktingar eller personer om det är specificerat i testamentet.

Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att slippa betala arvsskatt?

I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten.

Vad påverkar vilken typ av investering som är lämplig för mig?

Fördelarna med att investera ett arv kan inkludera att man kan öka det totala värdet av arvet genom att generera avkastning på investeringarna. Genom att investera kan man också skydda kapitalet mot inflation och skapa en potentiell inkomstkälla för framtiden. Det är dock viktigt att göra investeringar med omsorg och ha en välgenomtänkt strategi för att optimera fördelarna och hantera riskerna.

Är aktier haram?

Frågan om aktier är haram eller tillåtet inom islam är föremål för olika tolkningar av religiösa auktoriteter. Vissa muslimer anser att vissa former av aktiehandel är tillåtet, medan andra anser att det är olämpligt på grund av involvering i ränta (riba) eller osäkerhet (gharar). Vi rekommenderar att rådfråga en kvalificerad religiös auktoritet för att få en specifik och auktoritativ tolkning i enlighet med ens egen tro och övertygelse.

ISK-konto

Hur beskattas mitt ISK-konto?

Genom att investera genom ett investeringssparkonto (ISK) slipper du betala skatt för de eventuella vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar med kvartalsvis avstämning. Denna skatt måste betalas oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto.

Här hjälper vi dig att räkna ut din ungefärliga skatt.

Läs mer på Skatteverkets webbsida

Räkna ut ungefärlig skatt på ditt ISK

Värdet på kontot är

kr

blir skatten ungefär kr

Obs. Kalkylatorn ger endast en ungefärlig uppskattning om hur mycket du kommer att få betala i skatt. Det genomsnittliga kontovärdet bestäms genom att summera värdet på kontot i början av respektive kvartal, samt addera summan av insättningar under året, och dividera summan med fyra.

Berg illustration
Kontakta oss

Är du intresserad?

Eget eu in nisl in odio. Tincidunt odio penatibus id interdum. Nisl malesuada commodo erat sit congue ornare et nulla mi. Tellus ultrices lacus, senectus lectus. Mi leo fringilla ac cras praesent amet, venenatis suspendisse. Diam elit feugiat est dictum consequat.

Kontakta oss via formulär

*” anger obligatoriska fält

Jag är...