Vanliga frågor

Vad kan man göra för att skydda sina investeringar mot den oro som finns i marknaden?

En aktie kan vara extra känslig för prisförändringar om den har hög volatilitet, vilket innebär att dess pris kan svänga kraftigt upp eller ner. Aktier i mindre företag eller tillväxtbolag kan vara mer känsliga för prisförändringar på grund av deras högre riskprofil och möjlighet till snabbare tillväxt. Dessutom kan nyheter eller händelser som specifikt påverkar företaget, såsom vinstvarningar, förändringar i ledningen eller branschrelaterade utvecklingar, göra att aktien reagerar mer på prisförändringar.

Varför sjunker aktier i värde?

En aktie kan sjunka i värde av flera skäl, inklusive negativa nyheter eller händelser som påverkar företaget eller branschen negativt, minskad efterfrågan på aktien, försämrad ekonomisk prestation, ökad konkurrens, eller generellt negativ sentiment på marknaden. Investerares säljtryck kan också bidra till en nedgång i aktiekursen när fler vill sälja än att köpa aktien.

Vad är aktier och hur de fungerar?

En aktie representerar en ägarandel i ett företag och ger aktieägaren rättigheter till företagets tillgångar och vinster. Genom att köpa aktier blir man delägare i företaget och har möjlighet att få avkastning genom aktiekursens ökning och/eller utdelningar från företaget.

Varför ska man investera i aktier?

När man investerar i aktier finns det flera risker att vara medveten om. Exempel på sådana risker inkluderar förlust av kapital på grund av marknadsnedgångar, osäkerhet kring företagsprestationer och vinsttillväxt, potentiella svängningar i aktiekurser, samt bristande diversifiering som kan öka exponeringen mot enskilda aktier eller sektorer.

Vilka är de viktigaste oroshärdarna för ett fallande aktiekurs?

Aktier kan variera i värde dagligen på grund av fluktuationer på marknaden. Det är vanligt att aktier upplever tillfälliga nedgångar eller korrigeringar, men det är också möjligt att en aktie kan sjunka i värde mer långsiktigt om det finns underliggande problem med företaget eller om det finns negativa faktorer som påverkar branschen. Det är viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden är föremål för volatilitet och att individuella aktier kan uppvisa olika beteenden över tiden.

Hur kan jag hålla koll på aktieutvecklingen?

Priset på en aktie bestäms huvudsakligen genom utbud och efterfrågan på marknaden. När fler investerare är villiga att köpa en aktie än att sälja den, tenderar priset att stiga, medan om fler säljare än köpare finns, kan priset sjunka. Andra faktorer som påverkar aktiepriset inkluderar företagets prestation, ekonomiskt klimat, branschutsikter och generell marknadsstämning.

Hur kommer jag att få tillgång till marknadsinformation om aktiehandel?

För att avgöra vilka bolag som är mest lönsamma på börsen kan man analysera faktorer som företagets vinsthistorik, intäkts- och vinsttillväxt, lönsamhetsmått som vinstmarginal och avkastning på eget kapital, samt jämföra med branschgenomsnittet och bedöma företagets konkurrensfördelar och framtida potential.

Vilka är de bästa aktierna att köpa?

Det är utmanande att ge specifika rekommendationer om vilka aktier som är bäst att köpa för tillfället. Fair Investments har dock en fördelaktig praxis där de delar incitament med sina kunder genom att dela risken även vid negativa marknadsförhållanden, vilket skapar en mer balanserad och ansvarstagande investeringsmiljö.

ISK-konto

Hur beskattas mitt ISK-konto?

Genom att investera genom ett investeringssparkonto (ISK) slipper du betala skatt för de eventuella vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar med kvartalsvis avstämning. Denna skatt måste betalas oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto.

Här hjälper vi dig att räkna ut din ungefärliga skatt.

Läs mer på Skatteverkets webbsida

Räkna ut ungefärlig skatt på ditt ISK

Värdet på kontot är

kr

blir skatten ungefär kr

Obs. Kalkylatorn ger endast en ungefärlig uppskattning om hur mycket du kommer att få betala i skatt. Det genomsnittliga kontovärdet bestäms genom att summera värdet på kontot i början av respektive kvartal, samt addera summan av insättningar under året, och dividera summan med fyra.

Berg illustration
Kontakta oss

Är du intresserad?

Eget eu in nisl in odio. Tincidunt odio penatibus id interdum. Nisl malesuada commodo erat sit congue ornare et nulla mi. Tellus ultrices lacus, senectus lectus. Mi leo fringilla ac cras praesent amet, venenatis suspendisse. Diam elit feugiat est dictum consequat.

Kontakta oss via formulär

*” anger obligatoriska fält

Jag är...