affärsvärlden (1)

Vi har blivit omnämnda i en artikel hos Enterprise Magazine

Hämtat från artikeln: 

Fair Investments modellportfölj har gått 700 procent upp

När pandemin bröt ut steg oron snabbt i samhället och börsen sjönk kraftigt. Sedan kraschen i mars 2020 började börsen stiga i snabb takt och ser nu fortsatt ljus ut. Börsen har upp och nedgångar, och med rätt förvaltning utifrån en individuellt utformad plan som är långsiktig och genomtänkt, finns alla förutsättningar för att investerat kapital ska växa betydande. Som enda kapitalförvaltare i branschen delar Fair Investments risken med kunden: de tar endast betalt om portföljen går med vinst.

Mångentreprenören Johan Bynélius har nästan tjugo års erfarenhet av att hantera portföljer åt både privatpersoner och investeringsinstitut. Maria Sterner som är vd för Fair Investments beskriver hur Johan med ett stort engagemang, erfarenhet, hög analysförmåga och ett team av medarbetare vars enda uppgift är att genomlysa undervärderade bolag, huvudförvaltar åt Fair Investments. Sedan start 2011 har hans modellportfölj ökat med över 700 procent. 

– Fair Investments ligger Johan varmt om hjärtat och han är hjärnan bakom hur vi förvaltar kundernas pengar. Han har inspirerats av hur världens bästa investerare har gjort, plockat russinen ur kakan och lagt ihop sin egen investeringsfilosofi. Kombinationen av russin, framgångsrika analyser och ett stort tålamod har bidragit till framgångarna i portföljen, berättar vd Maria Sterner som även hon har tjugo års erfarenhet från finansbranschen varav tio år som regelverksansvarig inom olika finansiella bolag. 

Fair Investments AB erbjuder kapitalförvaltning åt människor som vill se sitt kapital växa utifrån ett långsiktigt perspektiv, placering av tjänstepension och en spetsfond. De är ett av marknadens bästa alternativ och står under Finansinspektionens tillsyn. De tror på långsiktighet, grundliga analyser, transparens och en unik betalningsmodell som särskiljer dem i branschen. I första mötet med Fair Investments träffar du en licensierad rådgivare där ni går igenom sparhorisont, risktagande, möjligheter och mål. Utifrån dina förutsättningar och ambitioner rekommenderar rådgivaren en lämplig förvaltningsmodell. 

– Vi brukar säga att vi förvaltar ditt kapital så att du kan förvalta din tid. Vi riktar in oss på undervärderade bolag i värden, som analyserna visar har stora möjligheter att bli starka på sikt. Strategin förkortas CAMP-B och betyder att vi inte spekulerar med kundernas pengar, utan gör en noggrann kartläggning och identifiering av gemensamma nämnare bland dessa bolag. Förvaltarna balanserar sedan portföljen utifrån ett mycket långt perspektiv.

Maria berättar att de har en unik avkastning sett över tid och en unik betalningsmodell. 

– Vi tror så mycket på vår modell och att vi kommer att tjäna pengar åt kunden, att vi delar risken med kunden genom att basera vår betalning på vår prestation. När portföljen går med vinst tar vi en prestationsbaserad avgift. Om portföljen inte går med vinst tar vi inte heller betalt. Att vi tillämpar betalningsmodellen Evigt high Water Mark betyder att vi aldrig heller tar betalt för samma jobb två gånger, förklarar hon.

Sedan Maria Sterner tillträde som vd för två år sedan har bolaget genomgått en tydlig utveckling. Papper har ersatts med digitala lösningar, fler rådgivare har anställts och Johans Spetsfond har lanserats. Fonden passar alla oavsett kapitalmöjligheterna och finns även tillgänglig hos Avanza och Nordnet. 

– Spetsfonden är väldigt snarlik vår modellportfölj och har samma investerigsfilosofi. På bara ett år har fonden gått upp trettiofem procent. Betalningsmodellen är likadan som för vår modellportfölj, vilket betyder att vi har precis samma agenda som kunden: vi tjänar pengar när kunden tjänar pengar, säger Maria och tillägger därefter:

– En oerhört stor andel människor låter fortfarande sina pengar ligga på ett räntelöst konto på en bank, men intresset för en god avkastning på sikt har ökat och för den som vill fördjupa sig i Johans förvaltningsstrategi kan jag rekommendera hans nya bok CAMP-B. Den ger handfasta råd och avslöjar hemligheterna bakom hans framgångar som förvaltare.

Dela nyhet

Relaterade nyheter

Berg illustration
Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter