Hur arbetar vi?

Vi kallar vårt arbetssätt, en tänkande förvaltning.
Det innebär att vi gör en noggrann analys av alla bolag som finns i våra portföljer. Vi vet att det är riskabelt att bygga sin disciplin på spekulation.
I motsats till det förväntade utfallet med snabba vinster, visar sig denna typ av strategi många gånger vara både riskfylld och dyr. Därför spekulerar vi inte i vilka bolag som kommer att generera avkastning.


Hur väljer vi bolag?

Vi ser utförliga bolaganalyser som grundläggande. När vi analyserar bolagen i våra portföljer tar vi hänsyn till flera olika aspekter. Under åren har vi utarbetat en framgångsrik formel för att säkerställa att våra bolag är kvalitetssäkrade och håller måttet. Initialförkortningen CAMP B representerar viktiga fundament att beakta vid utvärdering av ett bolags förmåga att skapa bestående tillväxt.


Möt vår huvudförvaltare

Johan Bynélius

Johan har gedigen erfarenhet av att arbeta i finansbranschen. Han arbetade under flera års tid som affärsområdesansvarig på Erik Penser Bank och Öhman/Pareto Securities, två välkända investmentbanker med en ledande ställning på Nordiska aktiemarknader. Han blev sedan affärsområdesansvarig på EFG International, en global private banking grupp. Han var där verksam i både Sverige och Internationellt. Innan han började i finansbranschen, var han en av de högsta cheferna på två svenska managementkonsultbolag.

Johan har totalt arton år lång erfarenhet av att hantera portföljer åt både privatpersoner och stora investeringsinstitut. En lång karriär av berikande yrkesroller födde en dröm om att starta en egen verksamhet med en unik affärsidé. Drömmen blev sann år 2010, då han startade Fair Investments. Idag är Johan ansvarig för utformningen av investeringspolicys, bolagsanalys och portföljhanteringen på Fair.