Prislista

Klicka här för att se vår prislista (PDF)

Orderläggning

När Fair Investments tillhandahåller tjänsterna utförande eller vidarebefordran av order, samt vid diskretionär portföljförvaltning vidtar bolaget alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. Som ett led i detta utvärderar bolaget regelbundet de mäklarföretag som order vidarebefordras till. För en lista på de mäklarföretag som bolaget valt att använda se länken: Lista, orderinstitut (PDF)