Vanliga frågor och svar

Vad är en option?

En option är ett kontrakt som garanterar innehavaren rätten att köpa eller sälja det underliggande instrumentet, t.ex. en aktie, till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.

Vad är risken med optioner?

Risken med optioner är att den förfaller värdelös och inte har något värde på slutdagen. Man kan förlora hela sitt investerade kapital.

Vad är möjligheten med optioner?

Att få en så kallas hävstångseffekt. Det vill säga att du kan få en förhållandevis hög avkastning på ett relativt litet investerat belopp.

Hur fungerar en ”Plain Vanilla” köp-option?

Kursen (underliggande tillgång) måste på förfallodagen överstiga startkusen/strike för att vara värd någonting. Är kursen (underliggande tillgång) på förfallodagen lägre än startkusen förfaller optionen värdelös, den har inget värde.

Vad åtar man sig genom att ställa ut en sälj-option?

Den som ställer ut en sälj-option åtar sig att köpa den underliggande tillgången av optionsinnehavaren för det överenskomna priset. (I Spetsförvaltningen kan vi ställa ut sälj-optioner på företagen som vi är beredda att investera i, detta innebär att vi utöver aktien som vi ändå bestämt oss för att köpa, erhåller ersättning från den utställda sälj-optionen, en så kallad premie.)

Vad är risken med en utställd/utfärdad sälj-option?

Risken med att ställa ut en sälj-option är att kursen på den underliggande tillgången rasat till ett betydligt lägre pris än det pris du åtagit dig att köpa aktien för. Det är för denna risk som köparen av sälj-optionen betalar en premie för. (Den som ställer ut en sälj-option ska vara medveten om denna risk. I den strategi vi använder i Spetsförvaltningen kalkylerar vi med detta iskallt. Vi värderar ett bolag och kommer fram till vilket pris vi tycker att aktien är köpvärd för, sen ställer vi ut en sälj-option på ett än lägre värde. Får vi då ”på oss aktien”, att vi måste köpa den, då får vi köpa den till ett lägre pris än vad vi anser att aktien är värd. Således är det ett välkalkylerat beslut och vi känner oss då säkra på en bra investering på sikt även om kursen skulle falla ytterligare.

Vad är möjligheten med utställda/utfärdade sälj-optioner?

Möjligheten är att man kan tjäna en premie i väntan på att den underliggande tillgången når ett värde som man på förhand bestämt sig villig att köpa för.

Hur fungerar en nollkupongs-obligation?

Den växer till ett förutbestämt belopp när löptiden gått ut, det brukar anges som det skyddade beloppet. En form av fix ränta.

Vad är den största risken med obligationer?

Att utgivaren av obligationen (emittenten), som garanterar obligationens utbetalning, går i konkurs och inte kan fullfölja sitt åtagande. Du kan då i värsta fall förlora hela investeringen. Risken kallas för Emittentrisk.

Vad är möjligheten med nollkupongs-obligationer?

Det är ofta en trygg och säker placering, där om du behåller obligationen ända fram till förfallodagen vet exakt vad räntan blir.

Vad är valutarisk?

Risken att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat (t.ex. fondandelar i en fond som placerar i amerikanska värdepapper noterade i USD) försvagas.

Vad är diskretionär förvaltning?

Diskretionär förvaltning är en finansiell tjänst där investeraren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom avtalade ramar. Fair Investments har tre förvaltningsmodeller som du kan läsa mer om här.

Vad är fördelarna med diskretionär förvaltning?

En av fördelarna med diskretionär förvaltning är att du oftast får en väldiversifierad och allokerad förvaltning som sköts av proffs som aktivt arbetar med förvaltningen.

Vad är nackdelarna med diskretionär förvaltning?

En vanlig nackdel med diskretionär förvaltning är att det ofta krävs ett stort sparkapital för att få tillgång till förvaltningen. Vanligt är 500 000 euro. Utöver det är det vanligt att det förknippas med höga avgifter.

Vad är volatilitet?

Kurssvängningar. Desto mer en kurs på en underliggande tillgång rör på sig, upp och ner, desto mer volatil är den. Låg volatilitet = lite rörelse och Hög volatilitet = Stor rörelse.

Vad är volatilitetskänslighet?

När det kommer till att investera sitt kapital är det viktigt att inse hur man själv påverkas av massmedias brus och grannens lovord eller skräck. Att följa ”fårskocken” har sällan visat sig vara en särskilt bra investeringsfilosofi.

Investerare har genom finansmarknadens historia i många fall slagit krokben på sig själva genom att vara just allt för ”volatilitetskänsliga”. Det kan vara svårt som privatinvesterare att ha is i magen, det gäller därför att lita på sin förvaltare/förvaltning.

För att ge ett konkret exempel på vad vi menar använder vi oss av bilden nedan.

volatilitetskanslighet

CGM Focus Fund är en topprankad amerikansk fond. Mellan 30 november -99 till 30 november -09 hade fonden en årlig avkastning på 18,2% efter avgifter. Vi ställer då en enkel fråga:

➢ Vad hade kunderna för genomsnittlig avkastning?

Ja, bilden visar redan svaret, minus 11%. Vad beror då detta på? Volatilitetskänslighet. De har följt fårskocken. Köpt när det gått bra och sålt när det gått dåligt, som de flesta andra.

Om de bara legat kvar i fonden, hade de haft en fantastisk avkastning. Det är en av anledningarna till varför vi verkligen vill poängtera vikten av att vara långsiktig i sitt sparande och att vi i alla våra modellportföljer har minst 5 års placeringshorisont som utgångspunkt.

Skulle du välja att sälja av dina investeringar innan den perioden har löpt ut är det förknippat med avgifter, dels för att täcka det extra arbete som det medför för oss men vi ser det även som ett kundskydd. Kan du inte vara långsiktig, är det i många fall bättre att du placerar dina pengar på ett räntebärande bankkonto.

Tar jag någon företagsrisk på Fair Investments när jag investerar hos er?

De pengar som du sätter in hos Fair tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på ett särskilt klientmedelskonto hos Fair. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från bolagets egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, dvs du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp.

I första hand är alltså dina pengar och värdepapper skyddade för din räkning genom att de särredovisas. Om det av någon anledning ändå inte skulle gå att identifiera dina kontanta medel och/ eller värdepapper träder det statliga investerarskyddet in, som garanterar att du som investerare får ut pengar och värdepapper upp till max 250 000 kronor sammanlagt per kund och institut.

Hur anmäler jag mig på ett av era seminarier?

För att anmäla dig till en av våra utbildningar ringer du vår bokningsavdelning på 08-55 77 99 20 så hjälper dem dig att hitta en passande tid. Du är varmt välkommen!

Kostar det något att träffa er för att få veta mer om vad ni erbjuder?

Nej. Det är självklart helt kostnadsfritt att träffa oss för att få en djupare inblick i hur vi arbetar och om våra förvaltningar.
Ring 08-55 77 99 20 för att hitta en tid med någon av våra rådgivare för ett intressant möte!

Hur skiljer ni er från övriga branschen?

Vårt fokus är att tjäna pengar på mervärde. Läs mer om oss.

Vad är bra investeringar?

Det är viktigt att planera och ständigt se över sin ekonomi. Men vad är egentligen bra investeringar? Det finns många olika sätt att investera sina pengar på. Det bästa är att ha en investeringsplan som anpassats efter individuella förutsättningar och mål. För att kunna fastslå en passande plan, behöver man besvara minst två frågor. Hur långsiktig är investeringen (När behöver du pengarna)? Hur stor risk är du villig att ta (Vilket du får väga mot din målavkastning), eller mer direkt, hur känslig är du för värdeförluster i din portfölj?

Vad är skillnaden mellan bra avkastning och hög avkastning?

Investeringar som görs efter noga avväganden och analyser kan generera bra avkastning. En bra avkastning är inte alltid synonymt med hög avkastning. Avkastningen är bra, endast om den är hög i förhållande till risker man tar. På Fair Investments jobbar vi därför med helhetslösningar där vi analyserar kundens situation och erbjuder en diskretionär förvaltning som ska kunna tillgodose de identifierade behoven

Vad menar vi med hållbara investeringar?

När vi i t.ex. vår strategi för val av aktier pratar om hållbara investeringar, menar vi egentligen långsiktiga och stabila investeringar. Genom en rad av urvalskriterier väljer vi bolag som på sikt har god potential att leverera en stabil och bra avkastning.

Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltning är en viktig del i den ekonomiska planeringen för såväl företag som privatpersoner. För att öka värdet på sina tillgångar är det viktigt att göra smarta investeringar. Fair Investments hjälper både företag och privatpersoner att investera pengar med hjälp av investeringsmodeller och olika strategier som är anpassade efter kundernas olika krav och finansiella målsättningar.

Hittar du inte svaret på din fråga eller önskar du veta mer om våra förvaltningar?

Tveka inte att kontakta oss! Du hittar alla våra kontaktuppgifter här.