Spets – För dig som vill ha en hög avkastning

Spetsförvaltningen har höga avkastningsmål. Den medför samtidigt ett högre risktagande än placeringar i våra andra förvaltningsmodeller. Spetsförvaltningen använder en disciplinerad investeringsstrategi där vi köper företag när vi anser att dessa är lågt värderade. Vi söker efter företag som har en eller flera av följande tre egenskaper:

1. En bestående konkurrensfördel
2. Aktieägarvänlig ledning och ägare
3. Lågt pris

Hur tar vi betalt för tjänsten? Fair har sin intjäning via ett prestationsbaserat arvode som räknas från noll, dvs. om kundens insatta kapital växer i värde kan Fair få en del av vinsten. Vi tillämpar även evigt high water mark.

Nedan visas hur Spetsförvaltningens modellportfölj har presterat. Modellportföljen speglar hur en portfölj som förvaltats enligt spetsstrategin skulle ha utvecklats om man varit med från start. Strategin har tre syner på bolag, köp, behåll och sälj. Eftersom bolag som ska behållas ingår i modellportföljen men inte nödvändigtvis i de nyinvesterade portföljerna kan utfallet för den egna portföljen till en början avvika från modellportföljen. Modellportföljen är baserad på en portfölj som är värd cirka 3MSEK, så för det klienter som håller mindre portföljer kan därför allokeringen avvika från modellportföljen, eftersom man inte kan äga andelar av aktier på en depå. För att exemplifiera detta; om kundens andel av portföljen relativt ansvarig förvaltares målallokering motsvarar 2,4 aktier av ett i portföljen ingående aktieslag, kommer endast två aktier att allokeras till kundens depå. Modellportföljen är baserad på en portfölj med riktiga transaktioner och transaktionskostnader som ligger på en depå på Charles Schwab Corporation. Performancesiffror beräknas av Schwab.com.

Är du nyfiken på hur vi tänker? Läs då gärna våra investerarbrev nedan för mer insikt i hur vi jobbar.

Investerarbrev aug 2017
Investerarbrev jun 2017
Investerarbrev jan 2017
Investerarbrev aug 2016
Investerarbrev jan 2016

Eller varför inte lyssna på en intervju med Spetsförvaltningens ansvarige förvaltare Johan Bynelius då han blir intervjuad på Latticework:
Intervju 2016

Mål: Målet för Spetsförvaltningen är att undvika permanent förlust av kapital och över en konjunkturcykel
leverera en avkastning som överträffar S&P 500 index.
Resultat (Jul – 17): Vi har klarat målet. Sedan starten av modellportföljen 2011-03-21 har den haft +21,6% i effektiv årlig avkastning med en standardavvikelse på 13,9%.

Spets jul 2017 SEK

Vill du veta mer om våra förvaltningar får du gärna höra av dig till oss!