Guru – För dig som vill ha en trygg och långsiktig kapitaltillväxt

Guru jan 2019 SEK

Guruförvaltningens mål är att skapa en långsiktig och säker tillväxt genom att fokusera på att välja rätt slags tillgångar samt att fördela kapitalet mellan dem på effektivast möjliga sätt, så kallad tillgångsallokering. De tillgångar som förvaltningen arbetar med är aktier, råvaror och obligationer.

Förvaltningen är en samförvaltning bestående av fyra olika modeller från fyra av finansmarknadens mest framgångsrika aktörer: Warren Buffet, Robert Shiller, John Hussman och Douglas Roberts. Gemensamt för dessa är att deras filosofier bygger på att identifiera vilka marknader som är undervärderade och därmed förväntas öka i värde över tid. Inga investeringar görs i enskilda aktier utan alltid i breda aktieindex.

Hur tar vi betalt för tjänsten? Fair har sin intjäning via ett prestationsbaserat arvode som räknas från noll, dvs. om kundens insatta kapital växer i värde kan Fair få en del av vinsten. Vi tillämpar även evigt high water mark.

Investeringarna görs i aktier, råvaror och obligationer men aldrig i enstaka aktier. Fair Investments investerar genom Guru kapitalförvaltning i breda aktieindex. Genom att effektivt fördela det investerade kapitalet, tillhandahåller Fair Investments en säker placeringsform som riskmässigt är att jämföra med en blandfond.

Nedan visas hur Guruförvaltningens modellportfölj har presterat. Modellportföljen är den målportfölj som kunderna i Guruförvaltningen allokeras efter. Modellporföljen speglar ungefär vilken värdeutveckling man som kund skulle haft om man varit med från start. Informationen nedan om modellportföljen är till för att man ska kunna bilda sig en bättre uppfattning om dynamiken i förvaltningen.

Vill du veta mer om våra förvaltningar får du gärna höra av dig till oss!

Mål: Målet för Guruförvaltningen är 8-10% i årlig avkastning.
Resultat (Jan – 19): Vi ligger en bit från målet. Avkastningen för modellportföljen sedan start är 26,8% vilket motsvarar 4,5% i effektiv årlig avkastning med en standardavvikelse på 0,6%.