Vi ger dig bättre villkor än konkurrenterna. Annars tjänar vi inte en krona på förvaltningen.

Vill du undvika stora förluster men samtidigt behålla chansen till hög avkastning? Benchmarkförvaltningen går i korthet ut på att vi jämför oss mot andra aktörers produkter och endast tar betalt om vi åstadkommer bättre villkor.

Benchmark är en kapitalförvaltning där vi tar fram lämpliga lösningar och investeringsplaner främst för att ge våra kunder som söker en kapitalskyddad lösning, en möjlighet till högre avkastning. Investeringsmodellen går ut på att välja en referensportfölj och sedan inom ramen för Benchmark kapitalförvaltning, ge kunden bättre villkor än de som gäller för referensportföljen. Vi har som mål att genom Benchmark kapitalförvaltning ge våra kunder avkastningsvillkor som är minst 10% bättre än konkurrentprodukterna. Först när detta mål är nått tar vi betalt för förvaltningen.

På Fair Investments arbetar vi ständigt för att ge våra kunder en mer transparent och rättvis förvaltning genom de lösningar vi erbjuder. Flera av våra investeringsmodeller har genererat ett bättre resultat än vad våra konkurrenter åstadkommit. Detta är något vi är mycket stolta över.

Ett exempel: Vi, eller kunden, väljer ut de kapitalskyddade produkter som vi tror mest på av de som finns under emission i Sverige. Den portföljen fungerar sedan som det benchmark som vi ska slå. Först när vi överträffar Benchmark med 10% bättre avkastningsvillkor tar vi betalt.

Genom den portfölj som väljs ut som benchmark kan risknivå, kapitalskydd och marknadsexponering skräddarsys efter varje kunds behov.

Vill du veta mer om våra förvaltningar får du gärna höra av dig till oss!
Mål: Att slå/ge bättre villkor än de produkter vi jämför oss med.
Resultat (Jul – 18): Vi har klarat målet. Vi har slagit/ gett bättre villkor än samtliga produkter som varit benchmark.

Källa: Fair Investments