Integritet och sekretess

Behandling av personuppgifter (PUL)
Personuppgifter som lämnas till oss behandlas för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för fullföljande av olika åtgärder som kunden har begärt innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av uppgifterna sker också för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Fair Investments samarbetar med. Om en kund önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Fair Investments, har kunden rätt att en gång per år skriftligen begära uppgift om detta av Fair Investments. En kund kan även anmäla att kunden inte vill ha direktreklam från Fair Investments eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Banksekretess
Banksekretess gäller enligt lag och innebär att vi inte får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. Enligt lag eller författning kan vi dock vara skyldiga att till olika myndigheter lämna ut vissa uppgifter.

Cookies
När lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft den 25 juli 2003 innebar det att den som besöker en webbplats också måste bli informerad om att cookies används på webbplatsen. Du som besökare ska ha möjlighet att blockera användandet av cookies.

Så fungerar en cookie
En cookie är en textbaserad datafil som webbplatsen du besöker kan begära att få spara i din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och informationen i cookien kan användas för att följa en användares surfande.

Man brukar skilja på sessionscookies och fasta cookies. För att webbservern (Fair Investments) ska kunna hålla isär olika användare behövs sessionscookies. Under tiden du är uppkopplad mot webbplatsen lagras dessa cookies i datorns minne och när du loggar ut/stänger ner så försvinner den. Med en fast cookie kan olika webbsidor känna igen dig vid nästa tillfälle som du besöker samma webbplats.

Fair Investments använder cookies
För att underlätta för dig och ditt besök på vår webbplats använder vi båda typerna av cookies. Bland annat använder vi cookies för att ta fram besöksstatistik i syfte att förbättra utformningen av www.fairinvestments.se och göra det enklare att besöka vår webbplats. Våra cookies kan inte på något sätt ställa till någon skada för dig eller din dator. Inte heller i något fall använder vi cookies för att registrera information om någon enskild person eller som är känslig ur användarens synpunkt.

Så stänger du av cookies
Godtar man inte att cookies används kan inställningarna ändras i webbläsaren så att den automatiskt blockerar cookies. Det kan dock medföra att www.fairinvestments.se inte kan användas fullt ut.