Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som ställs ofta

Fair Investments

De pengar som du sätter in hos Fair tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på ett särskilt klientmedelskonto hos Fair. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från bolagets egna tillgångar. I händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, det vill säga rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. 

Disk

Hos en diskretionär förvaltare är det linjerade intresset mycket viktigt då förvaltaren t.ex har möjligheten att omsätta stora delar av portföljen bara för den snabba intjäningen från courtaget. 

Vår diskretionära förvaltning är ett bra alternativ för fåmansbolag i träda (5/25). Med Fair som diskretionär förvaltare lämnar du som ägare över ansvaret för förvaltningen till oss, vilket innebär att en effektiv förvaltning av pengarna kan uppnås utan att du som ägare aktivt behöver delta.

Diskretionär förvaltning betyder att du ger förvaltaren mandat att löpande fatta beslut om hur dina pengar ska placeras. Priset för detta kan antingen vara fast, provision på resultatet eller en mix av dessa. Som underlag har förvaltaren det avtal ni slutit om vilka ramar han eller hon ska röra sin inom.

När du väljer diskretionär förvaltning för hela eller delar av din förmögenhet tar våra förvaltare hand om köp och försäljningar, något som kanske kan vara extra bekvämt när det är svårt att överblicka världens börser. 

Förvaltning

Om du får 10 % avkastning på 100 kr, då ökar dina 100 kr med 10 kr, till 110 kr. Nästa år, om du får 10 % avkastning igen, då ökar dina pengar från 110 kr till 121 kr. En ökning med 11 kr. En krona mer än första året. Andra årets ökning på 11 kr kommer dels på grundinvesteringen på 100 kr och dels på första årets avkastning på 10 kr.

CAMP-B är en investeringsfilosofi som Johan Bynélius ligger bakom som lyder:
C som i Competitive advantage
C som i Contrarian
A som i Alignment of interest
M som i Margin of safety
P som i Potential
B som i Bargain
B som i Bear case

Depå/konto

Läs gärna mer om beskattningen av ett investeringssparkonto på Skatteverkets webbsida, klicka här.


Nedan kan du räkna ut ungefärlig skatt på ditt ISK:

Värdet på kontot är kronor.

Med ett genomsnittligt kontovärde på 10000 kronor blir skatten ungefär 37,5 kronor.

Observera att kalkylatorn endast ger en ungefärlig uppskattning om hur mycket du kommer att få betala i skatt. Det genomsnittliga kontovärdet bestäms genom att summera värdet på kontot i början av respektive kvartal, samt addera summan av insättningar under året, och dividera summan med fyra.

När du handlar med utländska aktier i din kapitalförsäkring får du automatiskt tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen. Denna skatt kallas för källskatt och den är den skatt man betalar till landet som aktien är noterad i. För din med schablonbeskattat konto ska du däremot inte behöva betala utdelningsskatt.
Många uppskattar kapitalförsäkring framför investeringssparkonto eftersom man slipper begära den återbetalningen av källskatten själv.

Den grupp som kanske är mest benägen att välja kapitalförsäkring är de som förbereder sig för generationsskifte. Här lägger man rätt och slätt till ett förmånstagarförordnande som reglerar i detalj vad som ska gälla för att pengarna ska betalas ut. Det kan vara så enkelt som att kapitalet ska utgöra en månadsvis inkomst – eller ett krav om att pengarna måste användas till att köpa bostad. Också här är valet ditt.

Driver du ett bolag så kan du dra nytta av en kapitalförsäkring då du slipper deklarera varje köp och sälj och istället schablonbeskattas.  

En stor fördel med Barnspar i kapitalförsäkring är att du själv bestämmer när barnet ska få pengarna och om de ska betalas ut som ett engångsbelopp eller löpande under ett visst antal år. Du har hela tiden kontroll över pengarna ända tills det är dags för utbetalning.

Fond

Spetsfonden är ganska nystartad (juni 2020) och därför inte hunnit bli lika stor som de största fonderna i Sverige men AUM per 2021 06 30 var 163 mkr (https://www.isec.com/upl/files/177905/spetshalvarsredogorelse2021-06-30.pdf)
och nu överskrider AUM 240 mkr vilket innebär att fonden är tillräckligt stor för att kunna förvaltas effektivt utan att belasta kunderna med onödigt höga transaktionsavgifter. 

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss i formuläret nedan.