Bolagets styrelse

Bolagets styrelse utgörs sedan extra bolagsstämma 10 oktober 2016 av Viveka Andersson, Göran Lundsten och Jan Engshagen. Inga suppleanter har utsetts. Jan Engshagen tillträdde som VD för Bolaget under hösten 2015.

Viveka Andersson (Styrelseordförande)
Utbildning: Internationell ekonom
Yrke: VD och konsult
Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Viveka leder management konsultföretaget Wevando Consulting AB som erbjuder tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling. Med bred bakgrund i finansbranschen från OMX, Skandia och Östgöta Enskilda Bank, samt ledande positioner i SEB och MTG har Viveka utvecklat en bredd inom ledarskap, internationella affärer och strategisk HR. Hon har bl a genomfört uppdrag som VD och Affärsområdeschef, som HR- och CSR-chef och som Landschef inklusive utlandstjänstgöring i Frankrike i tre år.
Uppdrag som styrelseledamot eller VD: ISEC Services AB, Wevando Consulting AB och Aroma Awareness AB.
Övrigt: Styrelseledamot i Bolaget sedan 2015. Vald till styrelseordförande på bolagsstämman 2016. Ny ledningsprövning pågår.

Göran Lundsten
Utbildning: Jur.kand.
Yrke: Advokat
Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Göran har tidigare arbetat som bolagsjurist, samt varit styrelseledamot och styrelsesekreterare i ett flertal försäkrings-, fond- och vpbolag inom Skandiakoncernen och andra bolag under FI:s tillsyn. Därutöver har Göran varit kreditchef och ledande befattningshavare i Coop Bank (nuvarande Med Mera Bank). Göran är numera verksam som Advokat med inriktning på bank, finans och försäkring på Hellström Advokatbyrå.
Uppdrag som styrelseledamot eller VD: Fair Investments Sweden AB och Swarmplanet AB.
Övrigt: Ledningsprövad av FI och styrelseledamot i Bolaget sedan tidigare år.

Jan Engshagen
Utbildning: Civ. Ing. Teknisk fysik, Master Finansiell Matematik, Civilekonom
Yrke: VD
Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Efter en kort tid med reasearch på Lynx, började Jan som ansvarig analytiker på Fair Investments 2012. Jan var redan från start involverad i Bolagets hela verksamhet och fungerade som bollplank till ledning och styrelse inför strategiska beslut. Jan tillträdde som VD i Bolaget hösten 2015.
Uppdrag som styrelseledamot eller VD: VD i Bolaget sedan hösten 2015.
Övrigt: Ledningsprövad av FI