Exempel på köpare som struntar i priset och inte beaktar verkliga värden när de köper: • Centralbanker stödköper för att hålla igång ekonomin oavsett priset • Försäkringsbolag och institutioner/fonder har tillgångsallokeringar som säger att de måste ha vissa tillgångsklasser oavsett priset • Passiva investerare/indexeringsrörelsen köper en tillgångsklass oavsett priset • Yield/avkastning till varje pris. Idag jagar så många kunder ”return on their investment” att de glömmer att det är viktigare att de får ”return of their investment”. • Fastighetsköpare menar att en 25 års uppgång innebär att priserna aldrig kommer att sjunka… Kan vissa bostadsrättsföreningars kalkyler visa sig vara alltför optimistiska? Slutsats: Någon av ovanstående ”ignoranta” köpare kan komma att bli orsaken till nästa finansiella krasch. När stora summor investeras, oavsett värdet på tillgången, måste en priskorrigering så småningom ske. Vi har aldrig under de senaste 100 åren sett så många köpare som köper oavsett priset. Det tycker jag är obehagligt. Risken för en ekonomisk bubbla späs alltså på av samhällsekonomiska strukturella faktorer, som gör att många stora placerare investerar på ett indexliknande sätt (vilket anses vara bra för riskspridning) men där liten hänsyn tas till verkliga värden kontra pris. Har vi sett ignoranta köpare tidigare i historien? Ja, till exempel: • Ignoranta köpare av IT- och Telekombolag år 2000. • Ignoranta köpare av fastigheter i USA år 2007.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019