Warrren Buffett bor i ett litet hus i Omaha som han köpte år 1964 för 31 500 dollar. Han bor fortfarande i huset.

Om han istället låtit bli och investerade det i Berkshire Hathway år 1964 så skulle dessa 31500 dollar idag varit värda 888 000 000 dollar.

Privatfastigheter är ingen bra investering.

Johan Bynélius - 22 Jun 2021