Det är enklare att förstå vad som driver ett bolags framgång om du förstår deras affär. Jag investerar hellre i bolag som tillverkar rakhyvlar än i företag med avancerad teknik. Ju enklare affär, desto bättre. Vi kommer alla ihåg Nokia och Ericssons dominans. Sen kom Apple och ändrade allt. Om du är långsiktig så kommer företagen som du investerar i förr eller senare få en inkompetent VD. Det finns två olika typer av företag som en inkompetent VD kan leda. Den första typen av företag har en enkel produkt och verksamhet. Deras tillväxtplan går ut på att sälja mer av de produkter som de redan har, fast på nya platser. Det krävs inte lika mycket kompetens för att fatta produkt-och affärsbeslut. Den andra typen är bolag med en stark konkurrensfördel som skyddar bolaget från VD:s felbeslut och ger bolaget chansen att parrera dessa felbeslut. Några exempel på denna typ av bolag som dessutom haft inkompetenta VD:ar är McDonalds, Microsoft och Moodys. Dessa bolag klarade sig ändå och ökade värdet medan Ericsson och Nokia inte hämtar sig. Av ovanstående anledning är min rekommendation att du allt annat lika köper bolag som har en enkel produkt och process eller har en bestående konkurrensfördel.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019