Om vi såg Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway som en fond skulle den se ganska märklig ut bland alla andra fonder.

Det skulle vara en fond där du köper in dig till NAV precis som du gör i alla andra fonder.

NAV= Net Asset Value. Värdet på fondens tillgångar minus deras skulder delat med antalet fondandelar.

Det konstiga med den här fonden är att Berkshire Hathway skulle ha en kassa som låg utanför NAVet. Kassan skulle inte räknas med. Det skulle vara som att köpa en fond till NAV och sen få hela Berkshires kassa som en gratisoption.

Johan Bynélius - 31 Aug 2020