Skriv ”krokodil” i kommentarsfältet så skickar jag dig min 38 sidiga beslutsprocess som hjälper dig att undivika att bli uppäten.

Eller…

..så använder du ditt sunda förnuft.

-Undvik närkontakt med krokodiler. –

Du behöver ingen komplicerad beslutsprocess för att undvika att bli uppäten.

Du behöver heller ingen komplicerad beslutsprocess för att undvika misstag när du investerar.

Undvik:

-retail
-egen belåning
-hög belåning i bolagen du köper
-biotech
-råvaruberoende bolag
-bolag som lever på subventioner
-tjänstemannaföretag
-du fattar…

Johan Bynélius - 10 Feb 2021