Jag tror inte det behöver vara så svårt. Välj de faktorer som skapar värde över tid. Köp sedan de bolag i index som är duktiga på de faktorerna. Låt bli att köpa de bolag som är sämre. Allt annat lika är det tex bättre att köpa bolag som inte kräver så mycket kapital och undvika de bolag som är kapitalintensiva. Självklart och som att slå in en öppen dörr tycker kanske några av er? Ja, men ändå ser jag gång på gång företagsledare som förstör en fin verksamhet genom att investera sitt fria kassaflöde i kapitalintensiv verksamhet. Nyligen studerade jag tex Kinesiska Autohome som har en nätverks affärsmodell som genererade fint kassaflöde utan krav på stora investeringar. Då fick VDn för sig att starta en kapitalintensiv bilförsäljning. Idiotiskt. Det fina i kråksången är att VDn nu är sparkad! Det är inte alltid sagan slutar lyckligt med att VD får sparken. Oftast får han istället högre lön. Vilka branscher är kapitalintensiva? Råvaruföretag, bilindustrin, byggbranschen, oljeutrustning och oljeservice, El, gas, telefonoperatörer, etc. Har ni själva exempel på när VD gjort felaktiga investeringar? Det är extremt viktigt att hålla koll på hur ledningen investerar kassaflödet som bolaget genererar. Skillnaden => bra/dålig investering.

Johan Bynélius - 25 Jul 2019