Här kommer dagens citat: Om du bryr dig om volla så är du en fjolla. Skämt åsido… Bry dig inte om svängningarna. Se istället till så att dina bolag har: Bestående konkurrensfördelar Hög marknadsandel Höga inträdesbarriärer Återkommande intäkter Höga marginaler Hög avkastning på återinvesterat kapital (ROIIC) Lågt krav på kapital som behövs för att bibehålla konkurrensfördel Stark företagsledning Företagsledning som är aktieägarvänlig Jag lägger stor vikt vid återkommande intäkter. De kan komma från att konsumenter använder bolagets produkter dagligen eller sliter produkterna så att de måste ”fylla på” regelbundet, motsatsen är köp av bil eller liknande stort kapitalbeslut. Det kan vara prenumerationstjänster av mjukvaror, försäkringsintäkter, förbrukningsvaror etc. Ju mer förutsägbart kassaflöde, desto större skydd har vi generellt och specifikt mot konjunkturrisken som andra mer cykliska bolag drabbas hårt av.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019