Alphabet och Facebook kan mäta effekten av reklamen och således även avkastningen som reklamkunderna får på sin investering. Det har varit svårt tidigare. Onlinemarknaden för reklam +13%/år. 90% av tillväxten tar Facebook och Google. Digital marknadsandel: Facebook 16%. Google 33% Vilket bolag ger mest värde till annonsörerna? Vi måste då skilja på om annonsören vill tillfredsställa ett behov eller skapa ett behov. Google har information om vad vi söker efter och vilka sidor vi besökt (cookies). Det är suveränt när det gäller att tillfredsställa behov. Om konsumenterna söker på din produkt kan du direkt rikta reklam till dem så att de köper. Hur gör annonsörerna som vill skapa behov? I det fallet borde det vara mer värdefullt för annonsören att ha Facebooks information. Annonsören kan då segmentera sin målgrupp enligt deras egenskaper och intressen. Det är en viktigt fördel gentemot till exempel TV där annonsören inte har en aning om vem som sitter på andra sidan skärmen. Facebook ger annonsören hela konsumentens profil och kan då vinkla sin produkt så att den passar konsumentens preferenser. Annonsören kan sälja känslor och erfarenheter för att skapa ett behov.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019