Hur ska man resonera kring vilken ränta man ska nyttja vid själva värderingen? Rimligtvis ställer man olika krav på olika typer av bolag och beroende på marknad och risk… Kutym i branschen är att använda WACC. Jag gillar dock inte det rakt upp och ner. Gör du en känslighetsanalys så varierar bolagets värde då oerhört i värde med små förändringar i antagandena. Det brukar vara ett bra tecken på att du ska använda en annan modell. WACC gynnar dessutom bolag som har en optimerad kapitalstruktur. Belåning är bra enligt skolbok. Själv föredrar jag konservativa balansräkningar. Jag tror inte på hypotesen om en effektiv marknad. Modellen är intressant i sig, men modellens antaganden innebär att den fungerar illa i praktiken. Den säger till exempel att du får högre avkastning ju mer risk du tar. Det stämmer inte. Lågvolatila aktier är oftast undervärderade och ger högre avkastning. Jag föredrar enkla modeller före komplicerade modeller: Jag använder därför istället mitt eget avkastningskrav för att ta reda på vad kassaflödena från bolaget är värda idag. Du kan också göra olika kassaflödesscenarior för att hänsyn till olika spridning.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019