Centralbankerna är i krig med varandra om vem som kan devalvera sin valuta mest. Detta race har drivit upp värdet på alla tillgångar och därmed risken för en ännu större risk i systemet. Ofta är det bättre att delar av skogen brinner ner, så att nya friska frön kan bygga upp en ny frisk skog. Om en gammal trött skog står kvar ökar risken för att hela skogen brinner upp. Risk går inte att ta bort, den kan bara skjutas på framtiden och ändra sin form. Centralbankernas agerande har räddat bankerna och systemet genom att driva upp alla tillgångsvärden. Risken har flyttats fram i tiden och har ökat i styrka. Centralbankerna håller på konstgjord väg tillbaka den naturliga volatiliteten (svängningarna) på aktiemarknaden. Förvaltare letar inte bara avkastning bland High Yield obligationer utan de blankar (säljer något de inte äger för att senare köpa tillbaka) volatilitet för att öka sin avkastning. De chansar då på att volatiliteten, det vill säga svängningarna på marknaden, inte ska öka. När de säljer volatilitet så måste aktiemarknaden vara lugn för att de ska kunna köpa volatilitet och stänga sin position med vinst. Vad händer den dagen volatiliteten ökar? De som blankat volatilitet måste då köpa volatilitet för att checka ut från affären. De måste då köpa tillbaka volatilitet av market makern de gjort affären med. Market makern måste i sin tur sälja volatilitet för att ta bort sin risk. Det innebär att han måste sälja aktier. I samband med det sätter market makern igång en negativ spiral, eftersom han säljer aktier vilket i sin tur kommer öka volatiliteten så att de som sitter på blankade volatilitetsinstrument måste köpa tillbaka ännu mer volatilitet. Det leder till en negativ spiral med mycket hög hastighet. Idag är det svårt att överblicka vilka konsekvenserna kommer att bli. Ett av problemen som kan inträffa är att det blir som i sången ”Hotel California; You can check out anytime you like but you can never leave.” När volatiliteten ökade i oktober 2014 och i augusti 2015 så försvann 40-50% av likviditeten. Om vi skulle få en krasch liknande de vi hade på den svarta måndagen 1987, 8:e augusti 2011, eller någon av nedgångarna vi hade mellan september och december 2008, så skulle hela volatilitetslikviditeten försvinna. Samma problematik gäller också High Yield- och Råvarutermins ETF:er. Ett annat problem är att det är svårt att överblicka hur mycket korta volatilitetspositioner som finns. Det finns börshandlade produkter som ger exponering mot såld volatilitet där exponeringen uppgår till ca 2 miljarder dollar (se graf). Utöver det kan det finnas syntetiska positioner. En syntetisk position är en satsning på resultatet som ett annat verkligt instrument kommer att ge. Det är en satsning vid sidan om de officiella börserna. Det obehagliga är att det är svårt att överblicka hur stor den här marknaden är. Slutsats: De som sålt volatilitet har indirekt belånat aktiemarknaden genom sina derivapositioner. De kanske är hjältar idag eftersom de lyckas skapa avkastningen till sina kunder eller till sin arbetsgivare, men den dagen det svänger åt andra hållet riskeras kunderna/arbetsgivarnas kapital att raseras. Om tjänstemannen hade varit tvungen att investera sitt eget kapital jämsides med kunderna/arbetsgivaren så tror jag inte att den här företeelsen hade funnits i samma utsträckning. Vikten av bra incitamentssystem går inte att överskatta.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019