Vilka gamla kartor används idag?

Om du orienterar och använder dig av en karta som beskriver Altorpsskogen i Danderyd så förstår du att du kommer ha mycket lite nytta av den kartan i Lyckebyskogen i Haninge. Investerare förstår dock inte alltid att värderingskartor/modeller bara är användbara om de underliggande ekonomiska och finansiella förhållandena hålls konstanta. Aktiemarknaden kraschade år -1891,-1907 och -1929. Modellen som fungerade byggde på att sälja aktier så fort aktieyielden var inom 1% ifrån bondyielden och istället köpa obligationer. Med den modellen som grund valde många investerare att sälja år 1958, och gick därmed miste om aktierallyt som följde. Modellen/kartan ändrades eftersom den underliggande ekonomiska och finansiella situationen ändrades. Efterkrigstiden följdes av inflation. Aktier skyddar dig från inflation eftersom du investerar i realvärden. Investerarna som klängde sig fast i den ”gamla modellen” fick en felaktig karta och missade det största börsrallyt i historien.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019