De 10 viktigaste nationalekonomiska mått, modeller, metoder du måste ha koll på för att bli en bra investerare. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Påverkar inte nationalekonomin börsen? Jo Jajamensan, Det påverkar big time. Kan du förutspå hur makrofaktorerna kommer utvecklas. Nope. Därför skall du inte lägga någon tid på det. Men, men.. tidningarna raporterar alltid makro, banker annordnar lunchmöten om makro. Javisst. Super för banken då de kan bygga relation med dig. Media får något att rapportera. Säljer annonser varje gång du läser. Värdelös info för dig, eftersom det inte går att förutspå. Men, men. Ray Dalio, George Soros de har ju “tjänat” massor på makro. Jajamensan men de har aldrig tjänat sina pengar på förutspå makro. De har analyserat olika makroscenarior och jämfört sannolikheten för olika utfall. De utfall som betalar bäst har de satsat på. I efterhand ser de ut som Gurus som kan förutspå makro. De är gurus men inga spågummor.

Johan Bynélius - 10 Dec 2019