Vi tenderar att överskatta effekten av ett tekniskt framsteg…

->Internetboomen utmynnade i IT-bubblan. ->De nya rönen om genomet verkade mest handla om hur lite forskarna egentligen förstått om hur det var uppbyggt. ->Nanotekniken växlade spår från att diskutera omvandling av materia på molekylnivå till en materialteknik som kanske var avancerad men inte särskilt annorlunda. ->Artificiella neuronnät är i bästa fall en mycket begränsad sorts intelligens, ändras en förutsättning eller mindre detalj avslöjas den artificiella intelligensens ytlighet. ->Självkörande bilar kan inte navigera i förhållanden som de aldrig tidigare sett. ->Maskiner har problem med att analysera meningar som kräver en förståelse av hur omvärlden fungerar. Den andra fasen av Amaras lag brukar ofta komma till sin rätt efter omkring 10–15 år efter den första besvikelsen. Det som förändras är ofta att tekniken börjar att användas på nya sätt, sätt som sällan liknar hur tekniken använts tidigare. Förändringen understöds av samverkan med andra nyare teknikutvecklingar. Datorn blev inte en bättre fax eller kontorsmaskin, utan ett nytt sätt att leva, arbeta och umgås på som understöddes av teknik.

Johan Bynélius - 20 May 2020