Därför är det viktigt att företagsledningen får sina incitament i linje med hur värdet på våra aktier ökar. Det är inte självklart bland börsnoterade bolag. Många är tjänstemannastyrda. En del av oss minns skräckexemplet i Skandia. Alla förstår hur viktigt det är att välja rätt partner. Den du delar ditt liv med kommer att påverka dina förutsättningar att bli lycklig. De flesta förstår också hur viktigt det är att välja partner när de ska starta och bygga upp ett nytt företag. Förutsättningarna för att lyckas styrs av vem du väljer. Det är dock inte alla som förstår att sambandet gäller även för företag som har en börskurs kopplad till sig. I det fallet köper många in sig i företag utan att bry sig om vilka partner de har. Tror ni att era förutsättningar att lyckas med era investeringar påverkas av om ni köper in er i ett företag där era medaktieägare: — Mest bryr sig om vad som händer på kort sikt eller… + Är beredda att offra vinsten på kort sikt för att vinna bestående konkurrensfördelar — Inte satsat sina egna pengar eller… + Satsat största delen av sin egen förmögenhet i bolaget Se till att ägarna har samma intressen som du. De andra ägarna i bolaget kommer att påverka din avkastning.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019