Under år 2020 fick många av våra bolag i portföljen en ökad medvind. De har alltid haft medvind men inom flera områden ökade medvinden i styrka från storm- till
orkanstyrka.

DIGITAL ANNONSERING
Digital annonsering är både billigare och ger kunden en bättre uppföljning på hur annonseringen fungerar. Därför har digital annonsering växt snabbt och tagit marknadsandel mot traditionell media som TV, tidningar och radio. Takten som digital annonsering tagit marknadsandelar har accelererat med Covid-19. Därför har nu digital annonsering i USA passerat traditionell mediaannonsering för första gången.
För 3 år sedan var digital annonsering bara en tredjedel av totala marknaden. Idag uppgår den amerikanska marknaden för digital annonsering till ca 245 miljarder dollar, fördelat enligt diagrammet nedan.*

Självklart kommer digital annonsering äta marknadsandelar över hela
världen på samma sätt som de gjort i USA. Denna trend gynnar Facebook,
Alphabet, Amazon, Microsoft, Adobe, Tencent och Alibaba.

Johan Bynélius - 31 May 2021