Jobba-hemifrån-trenden världen över accelererade den redan starka trenden där e-handel tar marknadsandelar från traditionell handel. Se bild hur e-handel snabbt tar marknadsandelar i USA.

Det är logiskt. Vilka är de viktigast beslutskriterierna för en kund?

Sortiment,
Kundservice,
Pris
Tillgänglighet.

På alla kriterier är e-handel överlägsen traditionell handel. Covid-19 har accelererat förändringstakten. På grund av att Covid-19 hållit på så länge och troligtvis kommer att fortsätta ett bra tag till så har nya vanor skapats. Det normala är numera att jobba
hemifrån, beställa på nätet och ha digitala möten.

Nya vanor som kommer vara svåra att bryta.

I Kina, har e-handeln en ännu större del av marknaden. Kinas e-handel har vuxit från 17% av marknaden år 2017 till över 25% av marknaden år 2020 enligt data från PWC.

Johan Bynélius - 31 May 2021