Hitta bolag där du köper bolaget för värdet av bolagets nuvarande värdeskapande men som också har massa gratisoptioner.

Använd din kreativitet för att se hur dessa gratisoptioner kan utspelas.

Några faktorer att leta efter där gratisoptioner brukar ligga gömda hos bolagen. Bolag som har:

Stor kundstock (tex FB, AMZN)

Utbildad personal och kreativ höjd (tex GOOGL)

Stort reservkapital (tex BRK)

Johan Bynélius - 31 May 2021