Varför ta den långa vägen till framgång?

Det finns sällan bara en väg att gå. Tvärtom finns det ofta flera olika vägar. Problemet är att du inte vet i förväg vilken väg som leder dig rätt. De flesta testar sig fram och fastnar på vägen. Vissa har tur och hamnar rätt på första försöket. Men det är just tur och inte tack vare en framgångsrik strategi. När man följer sina förebilder väljer man en redan upptrampad väg, som garanterat leder till framgång. I exemplet med labyrinten har vi därför bytt strategi och börjat vår resa från målet. Vi granskar våra förebilder och ser vilken väg de tagit. Varför ändra på ett vinnande koncept? Att kopiera andra mästare är ett utmärkt sätt att bli bättre. Ibland händer det dock att kartan ritas om och att förutsättningarna ändras. Det kan innebära att ett tidigare koncept inte längre är framgångsrikt, eller att det finns bättre alternativ. Då kan du dra nytta av lärdomarna du fått av dina tidigare resor för att skapa en ny väg. Din tidigare kunskap ger dig ett stort försprång mot de som vandrar planlöst.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019