Vid en jämförelse mellan aktiva och passiva fonder har världen börjat upptäcka att de aktivt förvaltade fonderna sällan ger högre avkastning än indexfonderna. Det som dock inte kommer till allmänhetens kännedom är de underliggande orsakerna till detta. En stor del av de fonder som finns med i undersökningarna och räknas som ”aktiva fonder” är i själva verket förklädda indexfonder med avgifter som aktiva fonder. Resultatet för dessa fonder är givet i förhand => index minus avgifterna. Anledningen till att det finns så många förklädda indexfonder är att nuvarande avgifts- och incitamentsstrukturer inom kapitalförvaltningsbranschen i princip omöjliggör även för förvaltare av aktivt förvaltade fonder att bedriva aktiv förvaltning. Det är inte logiskt att bedriva aktiv förvaltning när förvaltaren (oavsett prestation) får en fast avgift eftersom han då skulle ta en stor risk som han inte skulle få något extra för att ta. I rapporten ”Indexing and Active Fund Management: International Evidence” kommer forskarna fram till att Sverige har sämst fondkonkurrens av 32 länder i undersökningen. Få fonder visade sig vara äkta aktiva fonder. Trots att indexfonder har en låg kostnad ifrågasätter jag starkt om det är en bra idé.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019