Brukar du tvätta din hyrbil? Det är inte så vanligt att de som hyr en bil tvättar den. Din egen bil tvättas säkert ibland. Orsaken är antagligen att du är mer rädd om dina egna saker. Hur många här tycker mer om sina egna barn än andras barn? Jag älskar mina egna barn mycket mer än dina barn. Orsaken är nog egoistiskt att det är mina barn. Jag är mer rädd om mina än dina. Varför skulle denna grundlag vara annorlunda för en VD? Han agerar säkert som du och jag. Om VD:n har aktier i bolaget där han är VD så blir bolagets “hans” bolag. Det gör säkert att han är mer rädd om bolaget än om VD:n bara får lön och “hyr” bolaget. Han bör ha minst 4x mer aktier i bolaget än han får i lön. Tror ni mig inte? Läs då dagens artikel av Andreas Cervenka om Ericsson i Dagens Industri. En riktig skräckhistoria. Återigen visar det sig att incitamentsystemen på börsbolagen inte fungerar.

Johan Bynélius - 02 Oct 2019