Jag har byggt min investeringsfilosofi genom att skamlöst kopiera de bästa kapitalförvaltarna i världen. William Smeads investerings filosofi: 3 punkter som utgör grundtron: Värderingen på bolagen har mycket stor betydelse. Akademiska studier visar att aktier som köpts till rabatt ger en ökad avkastning. Vi köper bolag till våra kunder. Vi anser att alltför många transaktioner är en av våra kunders största fiender på grund av friktionskostnader och risken att de säljer av bolag som annars skulle givit dem portföljens absolut högsta avkastning. Vi letar upp högkvalitatvia bolag. Det är vår övertygelse att långsiktig framgång i aktieförvaltning har större sannolikhet att lyckas om du äger bolag som har lyckats historiskt. Fungerar hans strategi? Mellan 2008-2017 avkastade Smead Value Fund 10,58% per år jämfört med S&P 500 som avkastade 9,5%. Vad har jag kopierat av honom? De delar av hans strategi som överlappar mina andra förebilders strategier. Jag har inte kopierat hans koncentration av bolag runt demografiska trender. “If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants”

Johan Bynélius - 22 Mar 2019