Jag har inte fondens begränsningar: Några exempel:

– Största investering får max vara 10%

– Innehav som är viktade mer än 5% får max uppgå till 40% totalt

I mitt investmentbolag kan jag dessutom investera utan begränsningar i onoterade bolag.

En annan nackdel i fonder är flödet in och ur fonden:

Inflödet:

Inflödet straffar avkastningen när börsen går upp. Fondförvaltaren måste ligga cash eller tvingas köpa bolag som kanske är övervärderade.

Utlflödet:

Utflödet straffar avkastningen när börsen rasar. Fondförvaltaren kan bli tvingad att sälja illikvida aktier när illikviditeten är som högst.

Johan Bynélius - 08 Nov 2020