När det finns lån så bildas alltid cykler. Hur? Om du lånar av mig så kommer du automatiskt kunna konsumera mer idag. Du har ju din vanliga lön plus mitt lån. Då får vi en topp på din konsumtion. I takt med att du ska betala tillbaka lånet till mig kommer du få en botten på din konsumtion eftersom du måste betala mig ränta. Hyman Minsky hade en intressant teori som han kallade “Hypotesen om Finansiell Instabilitet”. Han menar att vi går igenom 3 faser. Hedge I Hedgefasen räcker kassaflödet till att betala räntorna och till amortera ner skulden Spekulation I Spekulationsfasen räcker kassaflödet bara till att betala räntorna, ingen amortering. Ponzi I Ponzifasen måste nya lån tas för att betala räntorna. Var i ekonomin har vi nått Spekulationsfasen respektive Ponzifasen? Bakom svaret kan vi kanske snart höra nästa bubbla brista… Och du, kom ihåg att du aldrig kan förutspå. Du kan bara förbereda dig! John Cassidy, The Minsky Moment. Subprime mortgage crisis and possible recession, New Yorker, February 4, 2008. McCulley-PIMCO-The Shadow Banking System and Hyman Minsky’s Economic Journey.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019