Orsaken är att du vill veta vad du köper. När 3D-bildtekniken blir mer användarvänlig kommer denna ursäkt inte längre finnas kvar. Produkten 3D-scannas av personal och du kan då se en 3D-bild samt välja om du vill ha just denna eller välja ny. Stor potentiell marknad redo för disruption. Amazon har utveckalt ett system som känner igen om frukten är mogen eller inte. Algoritmen analyserar frukten eller grönsaken och bestämmer kvaliten. Därefer behålls frukten eller slängs bort. Denna teknik används redan. Stor marknad redo för disruption! Amazon är störst idag med en marknadsandel på 20% medan tvåan Wal-Mart har 10%.

Johan Bynélius - 23 Jun 2020