Det kostar ju inget att ge en extra kund telefonitjänsterna så konkurrensen borde göra att telekomkostnaderna till slut blir gratis för kunderna. Det som gör att telekomtjänster inte är gratis är att telekombolagen har en kundanskaffningskostnad. Skulle den inte finnas skulle vi ha nästan gratis telefoni. Det är detsamma i mitt bolags Fair Investments rörelse. Första halvåret år 2019 hade vi intäkter på 45 miljoner och kostnader på 30 miljoner. Visst det är roligt med en vinst på 15 miljoner men den skulle kunna vara så mycket högre. Mer än 70% av våra kostnader är kundanskaffningskostnader. Om vi inte hade dessa skulle våra tjänster kosta 1/3 av vad de kostar idag. Istället för i snitt 15% i prestationsavgift skulle vi ha 5% i prestationsavgift. (Vi har inga fasta kostnader) Har ni några bra idéer på hur vi kan få kunderna att hitta till oss istället för att vi skall lägga 50 miljoner kronor per år på att hitta kunderna? Bra ideer belönas rikligt!

Johan Bynélius - 13 Sep 2019