Ju längre ett bolag kan växa lönsamt utan att kapitalismen förstör desto mer värdefullt bolag!

Tror du mig inte?

Låt oss anta att vi har ett bolag som växer 24% per år. Bolaget dubblas på 3 år. Givet en konstant multipel kommer du få 24%/år på ditt kapital. På 20 år har bolaget 74 dubblats.

Låt oss anta samma bolag men vi antar också att du inte förstår värderingsmodeller. Av den anledningen betalar du alldeles för mycket. Du betalar dubbelt så mycket som du borde. Din avkastning på 3 år blir noll. På 6 år dubblar du pengarna. Din avkastning landar på 12%/år.

Var inte ledsen för att du är inkompetent 😉 Det finns en lösning för dig också.

Om du hittat ett bolag med bestående konkurrensfördelar och investerar i bolaget långsiktigt så börjar ditt ursprungsmisstag att suddas ut. Om bolaget fortsatte att växa i samma takt under 20 år skulle din avkastning komma upp i 20% per år trots att du betalade 100% för mycket vid köpet.

Johan Bynélius - 17 Nov 2020