När du investerar är det bra att använda dig av modeller som du lärt dig från andra delar av livet. En sådan modell är att det mesta i vår värld utvecklas eller dör ut. Ett flygplan som går för sakta når ”stale speed” och kraschar när flygförmågan försvinner. Det är samma sak med aktier. Bolag som inte längre växer kan visserligen vara undervärderade enligt en kassaflödesmodell men risken i dessa bolag är ofta underskattad. Växer ett bolag långsammare än BNP riskerar de att förlora marknadsandelar och risken för kraftiga överraskande resultatfall ökar. Det är extra viktigt att tänka på detta i dagens miljö. Vi har en extrem lånebubbla. 50% av alla investment grade obligationer är BBB dvs lägsta ratingen inom Investment grade benämning. Vad händer när dessa bolag inte längre klassas BBB utan blir High Yield. Då är det som att sitta högst upp i skyskrapan 9/11 när planet kraschar in i byggnaden. Lån = du lånar av framtida konsumtion. Lånebubblan kommer pressa ner tillväxten i världen. Handelskonflikt kommer sannolikt leda till global protektionism, vilket leder till ineffektivitet och lägre tillväxt. När hela tillväxtkurvan pressas neråt så blir “Stale Speed” en fara för bolag. Darwin hade blivit en bra investerare: ”Survival of the fittest”

Johan Bynélius - 10 Feb 2020