Var skeptisk mot orsakssamband enbart byggda på samvariation

Johan Bynélius - 25 Mar 2019