Vår “hårdvara” kan förleda oss att fatta fel beslut.

För att bli bra på att fatta beslut är det viktigt att förstå att vår hjärna skapats för vi skall klara av en helt annan verkligheten(livet på savannen) än den vi verklighet vi har idag (cyberspace). Vår “hårdvara” kan förleda oss att fatta fel beslut. Ett exempel är att det kan vara svårt att övertyga dig om en ny idé när en gammal idé redan slagit rot i ditt huvud. Om du tex aldrig hört talas om “Singapore matte” kan det vara svårt att ta till sig. Den metoden använder sig av bilder som hjälper till att skapa en djupare förståelse av koncept. Singapore har bevisat att deras sätt att utbilda slår vårt men vi är fortfarande fast i gamla hjulspår… Old habits die hard!

Johan Bynélius - 04 Sep 2019